Prostori kreativnega ustvarjanja

Pekarna Magdalenske mreže

Ob Železnici 1,
2000 Maribor

+386 41 481 246

+386 2 300 78 70

infopeka@infopeka.org


Spletna stran

Facebook

Instagram

YoutubePekarna Magdalenske mreže

Pekarna Magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena 1997. leta, kot organizacija ki spodbuja in podpira projektno sodelovanje med posamezniki in skupinami na področju umetnosti, kulture, izobraževanja, raziskovanja, ekologije, informiranja in humanitarnih aktivnosti, prav tako pa izvaja pomoč pri reševanju njihovih kratkoročnih ali dolgoročnih potreb pri nastanitvi in prostoru za ustvarjanje. Naša organizacija je eden izmed prepoznavnejših producentov na področju kulture, tako v Kulturnem centru Pekarna kot v Mariboru, s poudarkom na neodvisnih, alternativnih in premalo predstavljenih oblikah umetnosti, kulture in mladinskih programov.

Vsi programi Pekarne Magdalenske mreže so razglašeni za “Programe v javnem interesu” s strani Mestne občine Maribor in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Pekarna Magdalenske mreže letno organizira preko 250 dogodkov na področju kulture in mladine. Pekarna Magdalenske mreže je članica mreže CNVOS (Center nevladnih organizacij Slovenije), Trans Europe Halles (Evropska mreža neodvisnih kulturnih centrov), Ustanove nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon in članica in podpornica številnih pomembnih nacionalnih in mednarodnih mrež na področju kulture in mladine.

Programsko naša organizacija deluje na treh ključnih področjih: neodvisna kultura, mladina in civilna družba.

Dogodki