Loading Dogodki

« Vsi dogodki

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022-2026

1. septembra, 2021 08:00 - 1. septembra, 2022 17:00

Mestna občina Maribor je s septembrom 2021 pristopila k pripravi novega razvojnega dokumenta na področju kulture za obdobje 2022-2026. Strategija bo fenomen kulture osvetlila z različnih zornih kotov in ga celostno obdelala, upoštevajoč ključne družbene izzive. Osnovni izhodišči sta stabilno delovanje in urejene razmere na področju kulture ter s tem zagotavljanje javnega interesa na področju kulture ter krepitev in uresničevanje razvojnih potencialov kulture.

 

S sklepom župana je bila imenovana strokovna delovna skupina za pripravo Strategije razvoja kulture v sestavi dr. Karolina Babič, Urška P. Černe, Aleš Novak, Marko Podjavoršek, Mojca Redjko in Danilo Rošker. Koordinator skupine je mag. Klemen Brvar, vodja Urada za kulturo in mladino.

 

Proces priprave strategije zajema več faz in množico aktivnosti. V osnovi je razdeljen v participativno, analitično in sintetično fazo ter fazo javne obravnave in sprejetja v mestnem svetu. K sodelovanju bodo na različne načine povabljeni javni zavodi, nevladne kulturne organizacije, samostojni ustvarjalci, premišljevalci kulture, predstavniki stičnih področij, ki omogočajo medsektorsko prepletenost in razvoj, ter zainteresirana javnost.

 

Med pomembnejše doslej izvedene aktivnosti spadajo delavniško-panelno srečanje za nevladniške kulturne organizacije, samostojne ustvarjalce na področju kulture in predstavnike ljubiteljske kulture, predstavitev pristopa do priprave strategije za javne zavode na področju kulture s prilagojenim vprašalnikom, objava vprašalnika za splošno javnost na področju kulture ter razpošiljanje vprašalnikov, vezanih na različne ciljne skupine. Tekom procesa priprave strategije bo izvedenih več fokusnih skupin, ki bodo zastavljene problemsko.

 

Mestna občina Maribor

Podrobnosti

Začetek:
1. septembra, 2021 08:00
Konec:
1. septembra 17:00
Kategorija:

Leave a Comment