Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Maribor 2022-2026

1. septembra, 2021 08:00 - 31. avgusta, 2022 17:00

Mestna občina Maribor (MOM) je septembra 2021 začela s pripravo novega lokalnega programa kulture – Strategije razvoja kulture v MOM za obdobje 2022–2026 (SRK). Gre za razvojni dokument, ki bo nasledil pretekli lokalni program kulture, veljaven med letoma 2015 in 2020.

Lokalni program kulture je dokument, s katerim lokalna skupnost opredeli in razvojno načrtuje javni interes na področju kulture, prioritete, ukrepe ter cilje in kazalce za njihovo doseganje. Njegovo pripravo mestnim občinam narekuje 14. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Za pripravo dokumenta je v MOM pristojen Urad za kulturo in mladino.

V skladu s potrjenimi izhodišči in metodološko zasnovo je bila na začetku septembra 2021 s sklepom župana imenovana strokovna komisija za pripravo SRK v sestavi dr. Karolina Babič, Urška P. Černe, Aleš Novak, Marko Podjavoršek in Mojca Redjko. Koordinator skupine je mag. Klemen Brvar, vodja Urada za kulturo in mladino.

Strokovna komisija je v izhodišče priprave SRK postavila ključne cilje: kulturo celostno osvetliti in jo premisliti iz različnih vidikov, skupnostno uskladiti pogled na prihodnji razvoj kulture, upoštevati integrativni pristop v skladu s sodobnim, trajnostnim načinom bivanja ter pripraviti uresničljiv, a hkrati ambiciozen razvojni dokument z razvojnimi usmeritvami za daljše časovno obdobje.

Proces nastajanja SRK je razdeljen na več faz, ki si načeloma sledijo linearno, a se tudi prepletajo. Analitična in participativna faza sta bili ob koncu januarja 2022 v veliki meri zaokroženi, strokovna komisija je trenutno v fazi sinteze. Sledila bo sklepna faza – javna obravnava osnutka SRK in njegova redakcija na osnovi ugotovitev ter sprejem in potrditev strategije v Mestnem svetu MOM.

*

V analitični in participativni fazi je bila izvedena množica aktivnosti. Opravljen je bil pregled uresničevanja ukrepov Lokalnega programa za kulturo 2015–2020, ki omogoča sistematičen in poglobljen vpogled v vključevanje ciljev in uresničevanje ukrepov preteklega razvojnega obdobja (dokument je dostopen tukaj). Delovna skupina je segmentirala dvanajst ciljnih skupin, ki jih je vključevala na različne načine: preko diferenciranih anket, spletnih vprašalnikov, individualnih pogovorov, delovnih srečanj fokusnih skupin, panelnih srečanj, področnih predstavitev in razprav.

Pregledani so bili evropski in državni strateški dokumenti na področju kulture ter na stičnih področjih, obravnavana so bila področja delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo v kulturi, in samostojnih kulturnih ustvarjalcev, javnih kulturnih zavodov, ljubiteljske kulture, zainteresirane javnosti (nagovorjeni so bili ustvarjalci, producenti, premišljevalci kulture), splošne javnosti, organizacij znanja in kulturno-umetnostne vzgoje, delovanja kulturno-kreativnih industrij, socialnega vključevanja na področju kulture, delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter področje večkulturne in mednarodne skupnosti; prečesani so bili kulturno turistični potenciali; k sodelovanju so bili povabljeni mestni svetniki in svetniške skupine. Za izbrana področja ustvarjanja so ekspertize pripravili zunanji področni strokovnjaki.

Doslej je v procesu priprave strategije na različne načine sodelovalo čez 1.000 posameznikov.

Mestna občina Maribor

Podrobnosti

Začetek:
1. septembra, 2021 08:00
Konec:
31. avgusta, 2022 17:00
Kategorija:
Spletna stran:
https://maribor.si/mestna-obcina/strateski-dokumenti/strategija-razvoja-kulture-v-mestni-obcini-maribor-2022-2026/

Leave a Comment