Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

LAČNI KULTURE? Lokalni akcijski načrt (promocijski dogodek) v okviru projekta RESTART_4Danube (Interreg Danube)

10. junija, 2022 14:00 - 18:00

Služba za prenos znanja in tehnologij Univerze v Mariboru v sodelovanju z Mestno občino Maribor v okviru projekta RESTART_4Danube (Interreg Danube) pripravlja promocijski dogodek, kjer bomo aplikacijo, ki smo jo razvijali v okviru delavnic, predstavili širši javnosti.

Dogodek bo potekal v petek, 10.6.2022, ob 14.00 uri na Glavnem trgu v Mariboru. Trajal bo predvidoma do 18.00 ure.

 

O projektu

RESTART_4Danube je edinstven projekt, katerega namen je vzpodbuditi regeneracijo urbanih območij v srednje velikih mestih s pomočjo aktivacije malih in srednjih podjetij (MSP) ter inovativnih politik. Projekt poudarja transnacionalno sodelovanje med MSP, predstavniki raziskovalnega in razvojnega sektorja ter mesti kot nujno sestavino za uspešen prenos dobrih praks na področju lokalne/regionalne inovacijske politike ter spodbujanje novih poslovnih modelov. RESTART_4Danube se ob strategiji EU za Podonavsko regijo opira tudi na cilje iniciative Unija inovacij (Innovation Union, Europe 2020), katere ukrepi so namenjeni krepitvi vloge kulturnih in kreativnih industrij kot katalizatorja inovacij in strukturnih sprememb. 

Da bi dosegli zastavljene cilje bomo v projektu:

 

  • Vzpostavili transnacionalno mrežo za regeneracijo urbanih območij, s pomočjo katere se bodo ustvarile nove in vzdrževale že obstoječe povezave med predstavniki kulturnega in kreativnega sektorja, kot tudi predstavniki raziskovalnega in razvojnega sektorja ter javne oblasti;
  • Implementirali 5 pilotnih akcijskih načrtov, ki se osredotočajo na regeneracijo mestnega okolja in prostorov z in za akterje kreativnih industrij;
  • Izboljšali storitve in vplivali na izboljšanje inovacijskih zmožnosti malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Partnerji

Partnerstvo vključuje 25 projektnih partnerjev iz 12 držav, koordinira pa ga Univerza Politehnica iz Bukarešte v Romuniji. Preostale države, ki sodelujejo v projektu, so Nemčija, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Avstrija, Madžarska, Bosna in Hercegovina, Moldavija, Ukrajina, Srbija ter Estonija.

Trajanje

07.2020 – 12.2022

Povezave do družbenih omrežij projekta ter spletne strani

 

Spletna stran: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/restart-4danube

Projekt RESTART_4Danube se izvaja v okviru podonavskega transnacionalnega programa in ga sofinancirajo 3 skladi Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj, Instrument za predpristopno pomoč in Evropski sosedski instrument (ESRR, IPA, ENI) – preko mehanizma Interreg Danube.

Podrobnosti

Datum:
10. junija, 2022
Čas:
14:00 - 18:00
Kategorija:

Leave a Comment