Kultura in družba Prostori kreativnega ustvarjanja

Zavod MARS

Vetrinjska ulica 30,
2000 Maribor

041 556 332

info@marsmaribor.org


Spletna stran

Facebook

InstagramZavod MARS

Zavod MARS Maribor smo skupnost pedagogov in strokovnjakov s področij znanosti in umetnosti, ki se načrtno posvečamo neformalnemu izobraževanju v kulturi. V želji vzpodbujati posameznika, da zraste v čutečo, čuječo, razmišljujočo, ustvarjalno in kritično osebo, pripravljamo dogodke, druženja in izobraževanja s področja umetnosti, kulture in kulturno-umetnostne vzgoje. 

Namen našega delovanja je pristopati k umetnosti, znanosti in vzgoji skozi neformalne načine izobraževanja ter na sproščen način širiti ter predajati raznovrstna znanja, izkušnje, ročne spretnosti. To nam omogoča ustvarjati in izvajati celovite in vsebinsko zaokrožene programe, s katerimi zagotavljamo trajnejše zadovoljevanje kulturnih potreb. 

Krepiti želimo programe, ki se sistematično posvečajo kulturno-umetnostni vzgoji. 

Poslanstvo Zavoda MARS Maribor je skozi umetnost, kulturo in kulturno-umetnostno vzgojo spodbujati celosten razvoj posameznika in skupnosti. 

VREDNOTE ZAVODA MARS MARIBOR 

ZAVEDANJE KULTURE – ker je človekovo ustvarjanje gonilo razvoja človeštva.
OSEBNA ODGOVORNOST – zavzeto delovanje za bolj odgovorno, povezano, odprto in strpno družbo.
VEDOŽELJNOST – radovednost, raziskovanje, preizpraševanje v vsakem obdobju življenja. USTVARJALNOST – odprt prostor preizkušanja in izražanja.
AVTENTIČNOST – iskrenost do sebe, do drugega, do kulture in sveta.

CILJI ZAVODA MARS MARIBOR 

  • Spodbujanje in izvajanje umetniških praks, tradicionalne in sodobne umetnosti za najširšo publiko, z namenom predstavljanja, navduševanja, ohranjanja in približevanja umetnosti kulture v slovenskem prostoru. 
  • Interdisciplinarnost našega delovanja je v prepletanju, povezovanju in izpostavljanju umetniškega in izobraževalnega področja ter drugih znanstvenih področij, ki omogočajo posamezniku in skupnosti celosten razvoj in pristop, tako v poklicnem, kakor v zasebnem življenju.
  • Promocija in argumentacija kulture in umetnosti skozi kulturno-umetnostno vzgojo.
  • Uriti kompetence posameznika, skozi umetnost delovati v zdravstveni preventivi, omogočiti in doprinesti k razvoju motoričnih in socialnih veščin. 
  • Oblikovanje programov z zavedanjem kulturne identitete, medkulturnega dialoga in sporazumevanja.

Zavod MARS Maribor deluje v javnem interesu na področju kulture.

Dogodki