PEPELKA

Lutkovno gledališče Maribor/Festival Lent 2a Vojašniški trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia

Zgodijo se čarovnije, izgubi se čeveljček, iskanje lastnice je uspešno. Lenka se poroči s princem in srečno živita do konca svojih dni. Tako v pravljicah mora biti in je tudi v tej.

👠👑🧚🏻‍♂️

Grimmova pravljica v sveži izvedbi Lutkovnega gledališča Maribor.

Ovdoveli drvar Jure v svoj samotni dom pripelje novo ženo in njeno hčer Agato. Njegova hči Lenka ju lepo sprejme, onidve pa jo zvito in pretkano izkoriščata, ob tem pa še zasramujeta in zmerjata. Nadeneta ji žaljivo ime Pepelka.

Nadaljevanje zgodbe je znano: Lenka, ki ima na svoji strani iskreno prijateljstvo živali, je za svojo dobroto in potrpežljivost nagrajena. Zgodijo se čarovnije, izgubi se čeveljček, iskanje lastnice je uspešno. Lenka se poroči s princem in srečno živita do konca svojih dni. Tako v pravljicah mora biti in je tudi v tej.

Pavel Polák po motivih Bratov Grimm.

☀ ZASEDBA:
Igra: Metka Jurc
Režiser: Pavel Polák
Avtor likovne podobe: Ivan Antoš
Obdelava besedila, prevod in lektoriranje: Majda Potrata
Izdelava lutk Ivan Antoš in Slavko Rakuša
Izdelava scene: Slavko Rakuša, Breda Varl, Mirko Černic, Enver Ibrahimagić
Ton in luč: Enver Ibrahimagić

☀ OTROŠKI PROGRAM - VETRINJSKI DVOR, MARIBOR
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ Vstopnine ni.

☀ PROGRAM FESTIVALA LENT 2019: www.festival-lent.si/program/

ČUDOVITO PREŽIVETJE

Lutkovno gledališče Maribor/Festival Lent 2a Vojašniški trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia

Premiera!

😊💃🏻🤸🏻‍♀️

Čudovito preživetje je predstava, ki raziskuje lepoto človeške ranljivosti, preizkuša osebne meje in nas izziva, da opustimo stanje udobja ter se odpravimo na potovanje v neznane razsežnosti naših še neodkritih zmožnosti.

Koliko zmore telo? Kaj vse prenese um? Kako se telo in um spreminjata skozi ekstremno izčrpanost? Kako se prilagajata in nadgrajujeta? Na kakšen način najlažje premagujemo napore? Ali smo pripravljeni starega sebe pustiti zadaj, za premik na nov nivo? Koliko smo se pripravljeni izpostaviti? Koliko tega, kar že imamo tvegati?

Kadar premikamo meje, smo ranljivi, smo na neznanem teritoriju. Predvidimo posledice in nadaljevanje, a zagotovo ne vemo v kaj se podajamo. Vemo samo to, da morda pred nami leži nekaj čudovitega, kar bi bilo škoda pustiti nedotaknjeno, neraziskano.

Konec koncev – ali nismo prav, ko smo ranljivi in negotovi, a se kljub temu trudimo po svojih najboljših močeh, najbolj človeški?

Š.I.K. - Študijski Izbin Kolektiv, je skupina najperspektivnejših plesalk Plesne Izbe Maribor, ki deluje kot projekt, v katerem mladi plesalci s celoletnim rednim izobraževanjem pridobijo izkušnjo kontinuiranega delovanja rednega plesnega ansambla, prav tako pa, da dobijo vpogled v sam proces dela, ki je potreben za nastanek celovečerne plesne predstave, pri čemer je bistveno prav to, da se jim omogoči izkusiti celovit umetniški proces, ki vodi do kreacije – plesne predstave.

April Veselko je plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja, ki je začela svoje plesno izobraževanje pri Plesni Izbi Maribor, v letu 2016 je zaključila mednarodno izobraževanje Dance's Start Up - Leggere Strutture Art Factory, v Bologni v Italiji in v letu 2018 MoDem PRO program pod okriljem kompanije Zappalà Danza v Catanii, Sicilija. Ustvarila je več avtorskih projektov pod produkcijo Zavoda Federacije (Dvomine - 2010, Ostro in Slano - 2012, Fleš - 2017), KD Center Plesa Maribor (Breze – 2018) in Scenario Pubblico (Dream Room – 2018).

Kot plesalka je v Sloveniji in Italiji sodelovala z različnimi mednarodno uveljavljenimi koreografi (Seiffedine Manai – Dance Attack (2018), Daniel Conant – To Build Mountains (2018), Magdalena Reiter – Kamor ptice ne letijo (2016), Mattia Gandini - Collegamenti (2016), Gioa Maria Morisco - Zo Mooi(2016, plesni film), Jure Masten & Katarina Barbara Kavčič – Čez noč (2015), Gregor Luštek - Džibriš (2014), Eduardo Torroja – Nosilci telesa (2014), Barbara Kanc – Iskanja brez naslova (2014), in drugimi...). April je več let sodelovala tudi na tekmovanju plesnih miniatur OPUS1 in bila kar petkrat nagrajena z nagrado za najboljšo koreografsko idejo, leta 2017 pa je njena miniatura What does the body dream (Bodi Telo) prejela tudi drugo nagrado na 3...2...1… DANCE! koreografskem tekmovanju v Krakowu na Poljskem. Kot plesna pedagoginja je April redno poučevala pod okriljem Plesne Izbe Maribor in KD Centra Plesa Maribor v šolskih letih 2016/2017 in 2017/2018. April ima trenutno status samozaposlene v kulturi. Poučuje in obiskuje redne plesne vaje na Plesni Izbi Maribor in KD Center plesa Maribor. Je članica Tovarishia Dance Company ter ena izmed pobudnic in organizatork, rednih pedagoginj in koreografinj za Š.I.K. – Študijski Izbin Kolektiv.

☀ ZASEDBA:
Koncept: April Veselko
Koreografija: April Veselko v sodelovanju s plesalkami Š.I.K.
Izvedba: Študijski Izbin Kolektiv – Š.I.K.: Alisa Kiker, Vanja Kolanovič, Jasha Robnik, Anja Spasovski, Nadja Spasovski, Vita Trantura, Nika Zidar
Umetniško vodstvo: Nina Milin
Kostumografija: Nena Florjančič
Celostna podoba: Robert Veselko
Izvršna produkcija: Živa Vrbič
Produkcija: Plesna izba Maribor
Podpora: Javni Sklad RS za kulturne dejavnosti, Mestna občina Maribor

☀ LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR, MARIBOR
☀ VEČ: www.festival-lent.si

☀ VSTOPNICE: 5 € / brezplačna vstopnica za imetnike Lente ali Dnevne Lente.

Vstopnice na https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor in na festivalskih prizoriščih.

☀ PROGRAM FESTIVALA LENT 2019: www.festival-lent.si/program/

🌎🌍🌏

Wonderful Survival

Wonderful Survival is a performance, that researches the beauty of human vulnerability, tests personal limits and challenges us, to leave behind our comfort and take a journey into the unknown reaches of our potential.

What can the body do? What can the mind take?
How does the body and mind change through extreme exhaustion?

How does it adapt and better itself? What's the easiest way to beat our hurdles?
Are we prepared to leave our old self behind, and move to a new level? How much are we prepared to expose ourselves? How much are we willing to sacrifice?

When we move boundaries, were vulnerable, were in unknown territory. We have to foresee the consequences and continue on, but we still don't know what we are getting ourselves into.
We know this though, that in front of us there lies something beautiful, which would be a waste to keep undiscovered.

At the end of it all - aren't we all vulnerable and uncertain, but despite that fact, we still try with all our hearts, to be human?

Š.I.K. – Študijski Izbin Kolektiv, is a group of the most promising dancers of Plesna Izba Maribor, who acts as a project in which young dancers gain full-time experience of continuous regular dance ensemble, as well as gain insight into the very process of work that is needed for the emergence of a full-length dance performance, where it is essential to enable them to experience a complete artistic process leading to the creation of a dance performance.

April Veselko is a dancer, choreographer and dance teacher who started her dance education at Plesna izba Maribor. In 2016 she finished her internationally trained Dance's Start Up - Leggere Strutture Art Factory, Bologna in Italy and in 2018 MoDem PRO program under the auspices of company Zappalà Danza in Catania, Sicily. She has created several copyright projects under the production of the Federation Institute (Doubles - 2010, Ostro and Slano - 2012, Flash - 2017), KD Center Plesa Maribor (Birches - 2018) and the Pubblico Scenario (Dream Room - 2018).

☀ LINE-UP:
Concept: April Veselko
Choreography by: April Veselko v sodelovanju s plesalkami Š.I.K.
Performed by: Študijski Izbin Kolektiv – Š.I.K.: Alisa Kiker, Vanja Kolanovič, Jasha Robnik, Anja Spasovski, Nadja Spasovski, Vita Trantura, Nika Zidar
Artistic direction: Nina Milin
Costume design: Nena Florjančič
Graphic design: Robert Veselko
Executive production: Živa Vrbič
Produced by: Plesna izba Maribor
Supported by: Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities, Municipality of Maribor

☀ MARIBOR PUPPET THEATRE, MARIBOR
☀ MORE: www.festival-lent.si

☀ ADMISSION: 5 € / free ticket for Lenta or Daily Lenta holders.

Tickets available at https://nd-mb.kupikarto.si/, www.eventim.si, Narodni dom Maribor and festival vanues.

☀ FESTIVAL LENT 2019 PROGRAMME : www.festival-lent.si/program/