Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi usposabljamo že drugo skupino romskih deklet za digitalne kompetence

Andragoški zavod Maribor

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi skupaj s petimi konzorcijskimi partnerji izvajamo projekt Digitalna vključenost romskih deklet in žensk Digit RoŽe. Cilj projekta je zagotoviti, da romska dekleta in ženske pridobijo potrebne digitalne kompetence, ki jim bodo koristile pri njihovem izobraževanju, zaposlovanju in aktivnem sodelovanju v sodobni družbi. Izvaja se na različnih lokacijah po ... Read more

Znam sam! … vadit tipkanje

Andragoški zavod Maribor

16. januar 2023 Andragoški zavod Maribor

Združenje EPEKA, so. p., za otroke med 9. in 12. letom v prostorih Andragoškega zavoda Maribor pripravlja sklop kratkih predavanj 10-prstnega tipkanja.

The post Znam sam! … vadit tipkanje appeared first on EPEKA.