Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

SHIFTING BASELINES

18. oktobra, 2018 17:00 - 19:00

Nagib Maribor, Goethe-Institut Ljubljana, ArgeKultur Salzburg in Narodni dom Maribor vas v času in v sodelovanju s Festivalom Borštnikovo srečanje vabimo na prvi raziskovalni dogodek, ki v središče postavlja fenomen »shifting baselines« in se skozi vprašanje spomina, pozabe in celo (generacijske) transmisije vedenja dotika pomembnih družbenih sprememb. Gre za večletni mednarodni interdisciplinarni projekt, ki prepleta več umetniških praks z različnimi (znanstvenimi) področji.

Projekt Shifting Baselines opazuje in premišljuje transformativne procese, ki jih opisuje kot odnose med zaznavami, vrednotami in vzorci dejanj na eni strani, in kot spreminjajoče se okolje na drugi. Socialni psiholog Harald Welzer pojasnjuje ta odnos kot odnos dveh drsečih referenčnih točk, na primer dveh vlakov, ki vozita po vzporednih tirih z enako hitrostjo in se zato zdi, da relativno drug na drugega stojita pri miru. Pogosto se zgodi, da procesov spremembe, ki preoblikujejo pogoje družbenih okvirov, ljudje in družbe, v katerih potekajo, ne prepoznajo, ker se jim istočasno – in prav tako nezavedno – spreminjajo tudi percepcije, vrednote in vzorci delovanja. Posledično celo pomembnih zgodovinskih dogodkov ali sprememb pogosto ne prepoznamo ali se z njimi ne spoprimemo v trenutku, ko se zgodijo.

Termin “shifting baselines” izvorno prihaja iz naravoslovja (morskih in ribiških raziskav). Posebej dobro ga je sprejel in raziskal sociološki diskurz, nato pa je bil prenesen v družbene vede in kulturo. Obravnavan in uporabljan je na različnih poljih in disciplinah, kot so zgodovinske raziskave (npr. v odnosu do hitre spremembe vrednot v času nacionalsocializma in pojavu holokavsta), ekologija (podnebne spremembe in izumrtje vrst kot ekološka in socialna kriza), polje političnih ved (sprememba v odnosu med svobodo in varnostjo po 11. 9.) ali ekonomija (sprememba v monetarni politiki ob pojavu finančne krize leta 2008).

Prvi raziskovalni dogodek projekta se ukvarja z dejanju splošne linije spraševanja: Kaj so “shifting baselines”, ki smo jim izpostavljeni ta čas? Kateri učinki bodo postali vidni v prihodnosti? Kako lahko prepoznamo, vizualiziramo in se ustrezno odzovemo danes?

Skupina kuratorjev – Petra Hazabent, Mona Schwitzer (Mona Maria Mikula), Sebastian Linz in Philipp Krüger (Phil le Krueger) – gosti prvega v seriji konceptualnih srečanj, in sicer preiskovalno raziskovalni dogodek, katerega namen je odpreti prostor za premislek, preizpraševanje in izkušnjo fenomena “shifting baselines”, tokrat skozi (lokalne) zgodbe v interakciji z (mednarodnimi) gosti in publiko, kakor tudi skozi različne umetniške konstelacije (npr. zvočno instalacijo, vizualno in oblikovalsko participatorno razstavo, performativno predavanje …).

UMETNIŠKE INTERVENCIJE: Jonas Von Lenthe, Tomaž Tomljanović, Pablo Leiva in Victor Galleguillos
SKUPINA KURATORJEV: Petra Hazabent, Mona Schwitzer, Sebastian Linz and Philipp Krüger
PARTNERJI PROJEKTA: Nagib Maribor, Goethe-Institut Ljubljana, ArgeKultur Salzburg, HochX München, Festival Borštnikovo srečanje in Narodni dom Maribor

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Vstopnine ni, število mest pa je omejeno!
Shifting Baselines @ Festival Borštnikovo srečanje
Premikanje izhodišč @ Festival Borštnikovo srečanje

ARTISTIC INTERVENTIONS by: Jonas von Lenthe, Tomaž Tomljanović – Dualik Street-Fashion, Pablo Leiva – Pablo Andres and Victor Galleguillos.
GROUP OF CURATORS: Petra Hazabent, Mona Schwitzer – Mona Maria Mikula, Sebastian Linz and Philipp Krüger – Phil le Krueger
PROJECT PARTNERS: Nagib Maribor, Goethe-Institut Ljubljana, ArgeKultur Salzburg, HochX München, Festival Borštnikovo srečanje and Narodni dom Maribor.

(Slovene text below //slovenski opis projekta spodaj)

At the first research event of our Shifting Baselines project we want to deal with the following questions: What are the ‘shifting baselines’ to which we are subjected at the present moment? What effects will become apparent in the future? How can we recognize, visualize and respond adequately today?

The Shifting Baselines project observes and reflects upon transformational processes, describing them as relationships between perceptions, values and patterns of action on the one hand and as a changing environment on the other. Social psychologist Harald Welzer explains this relationship as that of two sliding reference points, as, for example, two trains traveling on parallel tracks at the same speed, which therefore seem to stand still relatively to one another. The processes of change transforming social framework conditions are often not recognized by the people or societies affected by them, because at the same time – and just as unknowingly – the perceptions, values and patterns of action of these people or societies change as well. Consequently, even historically relevant events or changes are often not recognized or dealt with at the moment of their occurrence.

The term ‘shifting baselines’ originally comes from natural science (marine and fisheries research). It was particularly well received and researched by the sociological discourse and then transferred to social science contexts and culture. It has been discussed and applied in various fields and disciplines, such as historical research (e.g. in relation to the rapid change of values in the time of National Socialism and the emergence of the Holocaust), ecology (climate change and species extinction as ecological and social crises), the field of political science (the change in the relationship between freedom and security after 9/11) or the economy (the change in the monetary policy in the wake of the 2008 financial crisis).

A group of curators – Petra Hazabent, Mona Schwitzer, Sebastian Linz and Philipp Krüger – is hosting an investigative research event to open up the space for “shifting baselines” to emerge in different forms by discussing and sharing stories of (local) people as well as experiencing and researching the phenomena also through different artistic constellations (e.g. sound installation, visual and design participatory exhibition, performative lecture…).

The event will be held in English!
Entrance is free, but seats are limited!

Podrobnosti

Datum:
18. oktobra, 2018
Čas:
17:00 - 19:00

16. 10. 2019 / 17.00 / Minoritska cerkev
Shifting Baselines: Teoretsko srečanje in fizični uvod za publiko
19. 10. 2019 / 18.00 / Maribor Lutkovno gledališče Maribor
Shifting Baselines: Izkustveno gledališče (zaključna produkcija)

V okviru festivala Borštnikovo srečanje bo Lutkovno gledališče Maribor od 16. do 19. oktobra postalo prostor sodelovanja med umetniki in znanstvenimi raziskovalci iz Nemčije, Avstrije in Slovenije. Na štiridnevni umetniško-znanstveni platformi bomo poskušali osvetliti različne vidike in razsežnosti fenomena ‘shifting baselines’ ter organizirali dva javna dogodka, ki bosta obiskovalce popeljala na eksperimentalno potovanje po ‘shifting baselines’ v fizičnem, teoretskem, vizualnem kot tudi performativnem smislu.

Projekt Shifting Baselines opazuje in premišljuje transformativne procese, ki jih opisuje kot odnose med zaznavami, vrednotami in vzorci dejanj na eni strani, in kot spreminjajoče se okolje na drugi. Pogosto se zgodi, da procesov spremembe, ki preoblikujejo pogoje družbenih okvirov, ljudje in družbe, v katerih potekajo, ne prepoznajo, ker se jim istočasno – in prav tako nezavedno – spreminjajo tudi percepcije, vrednote in vzorci delovanja. Posledično celo pomembnih zgodovinskih dogodkov ali sprememb pogosto ne prepoznamo ali se z njimi ne spoprimemo v trenutku, ko se zgodijo.

Skupina kuratorjev – Petra Hazabent, Mona Schwitzer in Philipp Krüger – bo skupaj z vsemi 14 udeleženci vzpostavila različne ustvarjalne formate: SB_PODIUM kot prostor diskurza, SB_LAB kot prostor ustvarjanja in raziskovanja ter SB_KLUB kot prostor refleksije med umetniki, znanstvenimi raziskovalci in občinstvom. V formatu 4 dnevnega dogajanja, kjer se bosta odvila dva dogodka je prvi zastavljen kot teoretski in fizični uvod v sam fenomen ter drugi kot izkustveno gledališče oziroma izkušnjo v kontekstu fenomena in ustvarjalnih praks vseh akterjev.

SODELUJOČI UMETNIKI in ZNANSTVENI RAZISKOVALCI: Matthias Wanner, Simon Belak, Daphne Büllesbach, Sandra Chatterjee, Jan Tage-Kühling, Robert Läßig, Katja Legin, Pablo Leiva, Elena Messner, Blaž Ploj, Jovita Pristovšek, Andrea Sodomka, Anja Bornšek, Tomaž Tomljanović / Dualik Street-Fashion.

SKUPINA KURATORJEV: Petra Hazabent, Mona Schwitzer / Mona Maria Mikula and Philipp Krüger / Phil le Krueger

PARTNERJI PROJEKTA: Nagib Maribor, Goethe-Institut Ljubljana, Avstrijski kulturni forum Ljubljana / Österreichisches Kulturforum Laibach,Festival Borštnikovo srečanje, Maribor Puppet Theatre.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.
Vstopnine ni, število mest pa je omejeno!

Podrobnosti

Začetek:
16. oktobra, 2019 17:00
Konec:
19. oktobra, 2019 18:00