Kultura in družba

Združenje Reaktor

Pristan 8,
2000 Maribor

Asja Grauf

zdruzenje.reaktor@gmail.com


Spletna stran

FacebookZdruženje Reaktor

Gre za novo vozlišče na mestnem kulturnem zemljevidu, ki vključuje raznovrstne in prekaljene akterje. Čeprav je izhodišče delovanja Združenja Reaktor kulturna sfera, pa ambicije segajo dlje: trkati želimo na pozabljene registre človekove eksistence in s tem dejavno pripomoči k restituciji nekaterih prvin, ki so v duhovno vse bolj osiromašeni in sploščeni civilizaciji potisnjene v ozadje. Naš namen torej ni samo nastavljanje ogledala drugemu (in sebi), ampak reakcija, korekcija in osvežitev ustaljenega, inertega, pozabljenega.