Kultura in družba

Založba Litera

Gosposvetska 83,
2000 Maribor

Orlando Uršič

+386 41 398 916

tajnistvo.litera@gmail.com


Spletna stran

Facebook

InstagramZaložba Litera

Študentsko založbo Litera sta ustanovila ŠOUM in ŠKD ŠOUM novembra 2001 z namenom osvežiti slovenski in mednarodni založniški prostor, kar Literi uspeva s številnimi izdajami kvalitetne izvirne in prevodne literature, z esejistiko, otroškimi, zgodovinskimi in znanstvenoraziskovalnimi knjigami.

Poslanstvo

Bogatiti slovenski prostor z vrhunsko izvirno in prevodno literaturo za vse starosti in s tem povečevati kulturni, civilno-družbeni in duhovni kapital Slovencev.

Vizija

Z izdajanjem visoko kvalitetnih knjig za vse starostne skupine ter z odgovornim odnosom do svojega notranjega, družbenega, socialnega in ekonomskega okolja ter z odgovornim jasnim in preglednim načinom delovanja (p)ostati ugledna in zaupanja vredna založba.

Založba Litera predstavlja pomemben založniški dejavnik pri ohranjanju kontinuitete in kakovosti na področju izvirnih in prevodnih leposlovnih del, pa tudi humanistike. Program je vrhunski, obsežen in vključuje raznovrstne žanre ter širok razpon različnih avtorskih poetik. S svojo programsko usmerjenostjo skrbi tako za izdajo literature z lokalnega, regijskega območja, pa tudi del s širšega slovenskega območja. S svojo programsko usmerjenostjo izkazuje tudi poseben posluh za mlade, še ne uveljavljene avtorje in prevajalce. Vse knjige Litera učinkovito in usmerjeno predstavlja v javnosti, izvajajo se promocije slovenskih avtorjev in njihovih literarnih del, prav tako pa so Literine knjige odlično sprejete tako v bralski kot tudi v strokovni in medijski javnosti.

Kot programsko sofinancirana založba s strani Javne agencije za knjigo (JAK) ima Litera priznan status izvajalca knjižnih programov v javnem interesu in sodi med pet največjih založb v Sloveniji po številu izdanih naslovov izvirnega slovenskega leposlovja letno, hkrati pa je to vodilna založba v celotni vzhodnoslovenski regiji. V letu 2013 ji je Ministrstvo za kulturo RS podelila tudi status kulturne institucije v javnem interesu na področju kulture.

Na leto izide okrog 25 naslovov knjig, v času svojega delovanja pa je Litera prejela številne literarne nagrade in nominacije:

Nagrajene knjige Študentske založbe Litera:

– Erika Vouk: Opis slike –Jenkova nagrada 2003

– Mitja Čander: Zapiski iz noči – nagrada za najboljši knjižni prvenec 2003

– Vinko Ošlak: Spoštovanje in bit –Rožančeva nagrada 2003

– Florjan Lipuš: Boštjanov let – Prešernova nagrada 2003

– Erika Vouk: Valovanje – Veronikina nagrada 2004

– Milan Vincetič: Lakmus – nagrada Prešernovega sklada 2005

– Vse ljubezni so nenavadne – Jenkova nagrada 2006

– Štefan Kardoš: Rizling polka – nagrada Kresnik 2008

– Peter Rezman: Skok iz kože – nagrada Fabula 2008

– Urška Černe: prevod Binkoštnega torka Andreasa Maierja – Sovretova nagrada 2008

– Tadej Golob: Svinjske nogice – nagrada Kresnik, 2010

– Olga Tokarczuk: Pravek in drugio časi – nagrada Vilenica, 2013

– Lidija Gačnik Gombač: Pokrajina vrtnic – Glazerjeva listina 2013

Nominacije za knjige Študentske založbe Litera

– Norma Bale, Štefan Kardoš, Robert Titan Felix: Sekstant – nominacija za nagrado Kresnik 2003

– Mitja Čander: Zapiski iz noči – nominacija za Rožančevo nagrado 2003

– Električna zadrga: nominacija za najboljši knjižni prvenec

– Pega v očesu – nominacija za nagrado Fabula

– Iz novega sveta – nominacija za Veronikino nagrado

– Florjan Lipuš: Boštjanov let – nominacija za nagrado Kresnik 2004

– Janja Rakuš: Električna zadrga – nominacija za najboljši knjižni prvenec 2004

– Iztok Osojnik: Iz novega vseta – nominacija za nagrado Prešernovega sklada 2005

– Marko Sosič: Tito, amor mijo –nominacija za nagrado Kresnik 2006

– Katja Plut: Štafeta hvaležnosti – nominacija za Veronikino nagrado 2006

– Poper in sol – nominacija za najboljši knjižni prvenec 2006

– Kristina Kočan: Šara – nominacija za najboljši knjižni prvenec 2008

– Andrej Blatnik: Spremeni me – nominacija za nagrado Kresnik 2009

– Štefan Kardoš: Pobočje sončnega griča – nominacija za nagrado Kresnik 2011

– Peter Kolšek: Vaserkeber in druge dogodbe – nominacija za Rožančevo nagrado 2011

– Marko Sosič: Iz zemlje in sanj – nominacij za nagrado Kritiško sito 2012

Svojevrstno potrditev, da Litera izdaja kvalitetno literarno branje, ki je priporočljivo tudi za srednješolce, so dale tudi strokovne komisije, ki so 2 knjigi uvrstili v maturitetno branje za esej pri slovenskem jeziku:

– Andrei Makine: Francoski testament, matura 2010 in

– Per Petterson: Konje krast, matura 2013.

Srednješolci pa so za Cankarjevo priznanje prebirali tudi naslednje Literine knjige:

– Štefan Kardoša: Pobočje sončnega griča in

– Maja Haderlap: Angel pozabe

Ob izdajanju knjig pa Litera izvaja tudi kulturne dejavnosti, povezane s knjigo, ki pripomorejo tudi h kulturi vzgoje in izobraževanja, predvsem preko organizacije literarnih delavnic in literarnih srečanj s pisatelji, ki so za uporabnike popolnoma brezplačne.

Od leta 2003 do 2005 je Litera soorganizirala tradicionalna Herbersteinsko – Literina srečanja slovenskih književnikov, kjer ob prijetnem in sproščenem vzdušju v nekaj dneh združi kvalitetne okrogle mize, literarna branja, koncerte, gledališke predstave ter druženja avtorjev in laične javnosti. Leta 2006 je vsebine tega festivala prenesla v Slovensko Bistrico, kjer je z skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska bistrica in MC K.Reš do leta 2008 organizira Bistriški književni festival. Od leta 2009 Litera organizira festival Spogledi.

Univerzitetno mesto Maribor je kulturna metropola severovzhodne Slovenije in Litera želi prispevati k nadaljnjemu ohranjanju in krepitvi tega značaja mesta, ki je po vstopu v Evropsko unijo bistvenega pomena za ohranjanje slovenske kulturne in narodne samobitnosti.

Dogodki