Javni zavodi

Univerzitetna knjižnica Maribor

02 250 74 00

tajnistvo.ukm@um.si


Spletna stran

Facebook

Instagram

TwitterUniverzitetna knjižnica Maribor (UKM) je osrednja knjižnica Univerze v Mariboru (UM). Je varuhinja pisne kulturne dediščine, znanstvene dediščine Univerze v Mariboru ter domoznanske dokumentacije mesta Maribor in širše regije. Svojim uporabnikom − več kot polovico uporabnikov UKM predstavljajo študenti in zaposleni na Univerzi v Mariboru − zagotavlja učinkovit in celovit dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo in obliko. Je tudi učni center, ki s svojimi zbirkami in storitvami podpira procese izobraževanja, poučevanja in raziskovanja Univerze v Mariboru, intelektualno osebno in strokovno rast ter vseživljenjsko izobraževanje svojih uporabnikov.

Ustanovljena je bila leta 1903 kot knjižnica Zgodovinskega društva za Slovensko Štajersko. Leta 1918 je dobila pravico do obveznih izvodov in s tem značaj javne študijske knjižnice. Leta 1961 je, takrat z imenom Študijska knjižnica, postala osrednja knjižnica mariborskega visokega šolstva, leta 1975 pa je bila med soustanoviteljicami Univerze v Mariboru. Takrat je dobila ime Univerzitetna knjižnica Maribor. Leta 1984 je prešla na računalniški način obdelave in izposoje knjižničnega gradiva in je bila skupaj s tedanjim Računalniškim centrom UM pionirka razvoja avtomatizacije v knjižničarstvu. Leta 1996 je postala članica Univerze v Mariboru, s statutom UM iz leta 1997 pa je bila opredeljena kot njena osrednja univerzitetna knjižnica.

Dogodki