Ples in gledališče

Plesno kulturno umetniško društvo \”Sveti Nikola\”

Igor Stanković

040489301

pkud.svetinikola@gmail.com


Spletna stran

Facebook

InstagramPlesno kulturno umetniško društvo \”Sveti Nikola\”

Plesno kulturno umetniško društvo »Sveti Nikola« Maribor je ustanovljeno leta 2003. Ustanovljeno je na dobronamernih osnovah svojih članov s ciljem razvoja in napredovanja ljubiteljske kulture, umetnosti in literarne dejavnosti, kot tudi plesne kulture in tradicionalnih pesmi. Društvo je ustanovljeno z namenom ohranjanja in razvoja kulturne tradicije in kulturnih vrednosti srbskega naroda na področju Štajerske, večjega dela Slovenije in pa drugje. V okviru društva delujejo folklorna, likovna in pevska sekcija. S svojo folklorno in pevsko sekcijo se društvo predstavlja na številnih festivalih, manifestacijah in srečanjih v Sloveniji in tudi izven njenih meja. Člani likovne sekcije organizirajo letne razstave,na katerih predstavljajo svoja likovna in unikatna dela, ustvarjena v različnih tehnikah.

Projekti:

Simboli preteklosti – srbske narodne noše in pokrivala

Dogodki