Kultura in družba

Mitra

Gregorčičeva 26,
2000 Maribor

Sanja Kuveljić

040 187 977

sanjalka@gmail.com


Spletna stran

FacebookMitra

Organizacija MITRA razvija avdiovizualno kulturo in medkulturni dialog, odpira medije vsebinam različnih manjšin, zapiše življenje v dokumetnarni film. Promovira perzijsko kulturo v Sloveniji in vzpostavlja iransko-slovensko sodelovanje. Širi multikulti poglede, organizira inovativne mednarodne ter multimedijske projekte in programe. Vzpodbuja medgeneracijski dialog in širjenje kreativnih digitalnih praks med seniorje.

Cilji:

  • razvoj avdiovizualne kulture
  • promocija medkulturnega dialoga in socialnega podjetništva
  • družbene iniciative in medijski aktivizem
  • organizacija kulturnih prireditev in glasbenih koncertov
  • digitalno pripovedovanje in vključevanje v medije
  • produkcija kreativnih dokumentarnih filmov
  • organizacija video dokumetnarnih delavnic in javnih projekcij
  • mreženje in kreiranje multimedijskih platform in programov
  • evropski povezani projekti, čezmejni projekti
  • sodelovanje z Balkanom, Bližnjim Vzhodom, Azijo, Afriko, Rusijo, ZDA, Avstralijo, Novo Zelandijo