Kultura in družba

Mariborska kolesarska mreža

Partizanska cesta 21,
2000 Maribor

Josip Rotar, predsednik društva

mkm.kolesarji@gmail.com


Spletna stranMariborska kolesarska mreža

Mariborska kolesarska mreža (MKM) je bila ustanovljena z namenom vzpodbujanja razvoja kolesarjenja in trajnostnega prometa. Društvo se zavzema za več kolesarjev, boljšo kolesarsko infrastrukturo in dvig ravni prometne kulture v Sloveniji.

​Osnovni namen društva MKM je vzpodbujati kolesarjenje v Mariboru in vplivati na trajnostni razvoj mestnega prometa v prid pešcev, kolesarjev in javnih prevoznih sredstev.​

  • širiti zavest, da so kolesarjenje, druge oblike nemotoriziranega prometa in javni mestni prevoz najboljši način potovanja v mestih;
  • vplivati na prometno politiko v Mariboru in njeno dosledno izvajanje, predvsem tako, da si prizadeva, da bi bilo kolesarjenje vključeno v vse prometne, urbanistične in druge relevantne strategije, programe, načrte, odloke ipd;
  • prizadevati si za spremembo zakona o varnosti prometa v smeri zagotavljanja večje varnosti za kolesarje in druge šibkejše udeležence v prometu;
  • svetovati in po svoji moči pomagati kolesarjem v primeru prometnih nezgod in drugih kršitvah njihovih pravic;
  • skrbeti za stalno prisotnost kolesarske in druge prometne problematike v javnosti.

AKTIVNOSTI
SKUPNOSTNI PROGRAMI

Skupnostne programe izvajamo skozi javne dogodke, kot so kolesarske parade, kolesarski krogi, izleti, zbiranje rabljenih koles, javne dražbe koles ipd. Že nekaj let redno izvajamo program Bajk kuhna, ki je namenjen medsebojnemu učenju popravljanja koles in uporabe orodja. Osnovni namen tovrstnih programov je druženje in spoznavanje med kolesarji ter širjenje zavedanja o kolesarski kulturi.

PROMETNA POLITIKA

Aktivno sodelujemo pri ustvarjanju in izboljševanju prometne politike z namenom izboljševanja pogojev za kolesarjenje. Skrbimo za vključevanje različnih vidikov kolesarjenja v razvojne, okoljske, prostorske, urbanistične, prometne strategije, programe, načrte in odloke. prav tako opozarjamo pristojne organe in strokovne službe na konkretne probleme kolesarjev v prometu.

KOLESARSKE STORITVE

Izvajamo in razvijamo kolesarske storitve za končne uporabnike, kot so servis koles, izposoja koles, izdelava in predelava koles po naročilu, skrbništvo nad varovano kolesarnico pred železniško postajo ipd. Prav tako smo v preteklosti sodelovali pri zagonu in vzpostavljanju storitev drugih organizacij, ki delujejo na področju kolesarstva. S svojim strokovnim znanjem svetujemo tudi številnim javnim podjetjem in lokalnim skupnostim v Sloveniji.

PROMOCIJA KOLESARJENJA

Skrbimo za prisotnost kolesarske tematike v medijih in javnem prostoru. Kolesarsko kulturo spodbujamo tudi z organizacijo in udeležbo na različnih dogodkih. V zadnjih letih si še posebej prizadevamo spodbujati kolesarjenje med tistimi ciljnimi skupinami, kjer so prisotne ovire za njegov razvoj. Med ženskami, med socialno šibkejšimi, na podeželju, med priseljenci, v naseljih z izrazito avtomobilsko usmerjeno potovalno kulturo, skratka tam, kjer se zaradi različnih vzrokov kolesarjenje ne more razvijati.