Kultura in družba

Kombajn

Gregorčičeva 29a,
2000 Maribor

Živa Kleindienst

+386 40 852 018

+420 608 168 088

ziva.kleindienst@gmail.com


Spletna stran

FacebookKombajn

Društvo Kombajn je združenje aktivno delujočih mladih, izhajajočih iz različnih sfer umetnosti in humanistike. Prostorsko neomejena platforma (ki sicer trenutno deluje v GT22) med seboj na enakovrednem nivoju povezuje domače ter tuje umetnike in teoretike mlajše generacije, predstavlja njihove kreativne dosežke, izpostavlja aktualno problematiko dotičnih področij, katero nagovarja oziroma ji odgovarja z iskanjem in sooblikovanjem novih rešitev. Z raznolikimi pristopi in dejavnostmi, težimo k aktivnemu vključevanju najširše javnosti v različne nivoje in sfere kulturnega/umetniškega ustvarjanja in tako brišemo, še vedno pogosto premočne ločnice med laično javnosti in ustvarjalci na področju kulture ter umetnosti.