Vizualne umetnosti

Kavčič Metka

Koroška 21,
2000 Maribor

Metka Kavčič

kavcic.metka@gmail.com


Spletna stranKavčič Metka

Rojena 1960 v Mariboru. Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani – oddelek kiparstvo, sem zaključila leta 1987 in se istega leta vpisala na specialko za konservatorstvo in restavratorstvo, ki sem jo zaključila leta 1990. Leta 1998 sem se strokovno izpopolnjevala na Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts v Parizu. Od leta 2000 živim in delam kot samozaposlena v kulturi.
 

Namen sodelovanja:

z dovolj jasnimi cilji in javnim delovanjem na kulturnem področju, izriniti MENTALNO BEDO tega mesta
-podpora kvalitetnim in smiselnim projektom in NE podpora projektom, ki le ustrezajo pogojem razpisa
-jasno opredeliti vlogo institucij in javno spregovoriti o rezultatih njihovega dela (UGM)
-zahteva po večji medijski predstavitvi kulturnega dogajanja
-s kvalitetno produkcijo se umestiti v slovenski in mednarodni prostor