Kultura in družba

GuestRoom Maribor

Ob železnici 8,
2000 Maribor

guestroommaribor@gmail.com


Spletna stranGuestRoom Maribor

Mednarodna umetniška rezidenčna platforma SobaZaGoste/GuestRoomMaribor je bila ustanovljena leta 2011 s strani Pekarne Magdalenske mreže, centralne organizacije za neinstitucionalno, neodvisno in nevladno kulturno produkcijo v Mariboru.

Osrednja dejavnost edine rezidenčne platforme, katere primarna dejavnost je osredotočeno na zagotavljanje kontinuirane prisotnosti mednarodne umetniške produkcije v Mariboru, se je do sedaj odvijala v obliki 1-mesečnih rezidenčnih bivanj s strani neodvisne žirije izbranih prijaviteljev na vsako leto razpisanem javnem pozivu. Programsko-vsebinsko je bil izbor prijaviteljev fokusiran na predlagane in izvedene umetniške projekte, ki vzpostavljajo povezave s specifikami mariborskega in slovenskega družbeno-kulturnega ter umetniškega konteksta. Na podlagi tovrstnega programsko-vsebinskega fokusa, se je v procesu izbora neodvisne žirije, kot tudi produkcijskega procesa, v komunikaciji z rezidenčnim umetnikom ter ekipo GRM, privilegiralo in spodbujalo umetniške pristope, ki tvorijo bolj neposredne povezave z mestno skupostjo in mestno krajino, zgodovino mesta, ter lokalnimi neodvisnimi kulturnimi producenti – organizacijami in posamezniki.

 V 2015 se je dosedanji program nekoliko prilagodil in osredotočil predvsem na hibridne umetniške pristope na prepletu sodobne umetnosti, kuriranja, aktivizma, intervencij v javni prostor, umetniških raziskav, participatorne umetnosti ipd. Zraven objavljenega javnega poziva za umetnike, kuratorje in/ali raziskovalce, pa se je objavilo tudi javni poziv lokalnim neodvisnim kulturnim organizacijam, namenjenemu vzpostavljanju base za trajno sodelovanje in povezovanje, ter nudenju podpore v obliki souporabe prostorskih kapacitet GRM (ateljejski prostori). Hkrati pa javni poziv mednarodnim kulturnim organizacijam, namenjenjenem vzpostavljanju pogojev za kontinuirano deljenje programa med mednarodnimi organizacijami in GRM v obliki recipročne izmenjave lokalnih umetnikov in kuratorjev.