Kultura in družba

Fotoklub Maribor

Židovska ulica 6,
2000 Maribor

Branimir Ritonja

051 336 991

info@fotoklub-maribor.com


Spletna stran

FacebookFotoklub Maribor

PRETEKLOST:

Marca 1936 je bil ustanovni občni zbor Fotokluba Maribor. Njegov prvi predsednik je bil dr. Jože Goričar, prvi tajnik Viktor Pohar in prvi blagajnik Janko Dekleva. Po odhodu dr. Goričarja iz Maribora je vodstvo kluba prevzel Marjan Pfeifer st. nato inz. arh. Viktor Višič in tik pred drugo svetovno vojno dr. Valentin Kušar. Med člani srečujemo imena kot so: Marjan Pfeifer st. Vlado Cizej, Janko Dekleva, Viktor Vičič, Franjo Pivka, Vlado Bertoncelj, Milan Ralca, Franc Weissensteiner, Vlado Simončič in druga.

Med okupacijo je klub preneha delovati. Društvena lastna je bila zaplenjena in arhiv uničen.

Po drugi svetovni vonji je bil 20. Decembra 1945 obnovitveni občni zbor. Predsednik je postal Fran Hlupič, ki je to funkcijo opravljal do 1960. Od tedaj pa do danes so klub vodili: Sinon Tihec, Franjo Vršič, Zmago Jeraj, Dragiša Modrinjak, Bogo Čerin, Branko Koniček, Fravc Vogelnik in Branimir Ritonja.

DANES:

Fotoklub Maribor združuje vse, ki so si za medij izražanja izbrali fotografijo, že od leta 1936. Je edini, ki v slovenskem prostoru deluje neprekinjeno. Člani kluba s svojim znanjem in ustvarjalnostjo vseskozi bogatimo kulturno identiteto našega okolja. V Fotogaleriji STOLP (najstarejša Slovenska galerija  za fotografijo v Sloveniji), vsako leto v povprečju pripravimo do 12 razstav, v drugih razstaviščih pa še vsaj enkrat toliko. V Ateljeju za umetniško fotografijo se vsako leto zvrsti več tečajev, delavnic, seminarjev, okroglih miz in avtorskih predstavitev, projekcij. Sodobno opremljen fotografski atelje uporabljamo člani kluba za svoje ustvarjanje. Namenjen pa je tudi rezidenčnim udeležbam. V kletnih prostorih Fotogalerije STOLP, kjer je uradni sedež kluba, je urejen fotografski laboratorijih oz. foto temnica v kateri je mogoče razvijati in povečevati črno bele fotografije po klasičnem postopku.   Sodelujemo z različnimi institucijami, galerijami, društvi, zavodi in v sodelovanju  na različnih prireditvah vodimo delavnice, fotografske šole, natečaje, razstave, so mentorji na šolah. Fotografska dela članov so praktično v vseh stalnih galerijskih zbirkah po Sloveniji in tudi v tujini. Člani so za svoja umetniška ustvarjanja prejeli številne nagrade in priznanja. Najdemo jih tudi med Prešernovimi in Glazerjevimi nagrajenci.

Delovanje kluba je usmerjeno na  tri osnovna področja:

  • klubska dejavnost, razgovori o fotografiji, spodbujanje avtorske fotografije članov kluba, pomoč pri pripravi samostojnih projektov v različnih galerijah in razstaviščih, foto delavnice, EX Tempori, izleti, ter sodelovanje na fotografskih natečajih;
  • delovanje oziroma upravljanje in vodenje Fotogalerije Stolp, ki predstavlja najvidnejši aspekt delovanja kluba;
  • aktivnosti v Ateljeju za umetniško fotografijo, kjer se prirejajo seminarji, delavnice, tečaji, klubski večeri, projekcije ter gostovanja tujih ustvarjalcev. Sodobno opremljen atelje je namenjen tudi članom, da v njem ustvarjajo.

Postani član! Za včlanitev v klub piši podpredsedniku kluba g. Mihi Kacafuri na:  miha.kacafura@gmail.com.

Dogodki