Prostori kreativnega ustvarjanja

Dvorana Gustaf Pekarna

Ob Železnici 16,
2000 Maribor

Bojan Jerković

041 806 332

gustaf.pekarna@gmail.com


Spletna stran

Facebook

YoutubeDvorana Gustaf Pekarna

Začetki Društva za kulturne dejavnosti Alternativna glasbena delavnica Gustaf Maribor (AGD Gustaf) segajo že globoko v zgodovino mariborske (sub)kulture. Točneje, v konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je neformalna skupina pod imenom »Gustav« delovala v kletnih prostorih ene od hiš v centru mesta, kjer so se nahajali vadbeni prostori za delovanje takratnih mladih, neuveljavljenih glasbenih skupin. Zaradi neurejenih formalnih zadev z lastnikom prostorov, Mestno občino Maribor, se je leta 1992 ustanovilo Društvo za kulturne dejavnosti Alternativna Glasbena delavnica Gustaf Maribor, katerega primarna dejavnost, težnja po pridobitvi pogojev za delovanje novih civilnodružbenih skupin, se je septembra leta 1993 razvila v protestni festival Hasta la victoria siempre v organizaciji takrat že ustanovljenega društva, ki se je zgodil na osrednjem trgu v mestu. Posledica tega je bila zasedba prostorov bivše vojaške pekarne junija leta 1994, prostora, ki je danes širši javnosti znan kot Kulturni center Pekarna. Po zavzetju Pekarne in po ustanovitvi Zavoda Pekarna Magdalenske mreže smo akterji društva več pozornosti posvečali delovanju zavoda, ki je bil ustanovljen predvsem z namenom povezovanja akterjev znotraj kulturnega centra ter za predstavljanje centra navzven. Svoje dotedanje delovanje smo v programskem smislu osredotočali predvsem v festivalu Hasta la victoria siempre, ki je se kasneje preobrazil v festival Garage Explosion, danes edinstveni dogodek tovrstne (sub)kulturne scene v državi. Društvo je decembra leta 2011 aktivno prevzelo izvajane programa v Dvorani Gustaf v koprodukciji z Zavodom Pekarna Magdalenske mreže, od leta 2013 pa samostojno ustvarja vsebine enega najaktivnejših prostorov kulture v mestu.

Dvorana Gustaf

je prostor, katerega spekter delovanja zajema predvsem glasbeno dejavnost, gostoljubno pa odpira vrata tudi ostalim dejavnostim s področij kulture, izobraževanja, družbe in mladine (predavanja, okrogle mize, delavnice, humanitarne in skupnostne dejavnosti, teater, razstave, multimedijske vsebine, video in filmske projekcije…);

je prostor, ki s svojim delovanjem omogoča obstoj polja neodvisne kulture v mestu ter hkrati zagotavlja pogoje za ustvarjanje ter razvoj različnih interesnih skupin in posameznikov;

je prostor, v katerem so dočakali rojstvo ali našli stalno prebivališče mnogi izjemni mariborski bendi (Coma Stereo, Muškat Hamburg, Blutwurst, Nina Bulatovix…), saj je eden izmed primarnih ciljev društva glasbenikom ponuditi prostor in opremo za kreativno glasbeno udejstvovanje;

je prostor, v katerem realizirajo svoje poslanstvo različni kolektivi (Mariboring, Solar Pulse Music, Dubomb, Punkrock koridor, Gu(d)staf Market, Garage Explosion, Marš Klub…); večinoma gre za glasbene kolektive, ki se specificirajo glede na določen žanrski, geografski ali idejni prostor, medtem ko je npr. Gu(d)staf Market vsakomesečna prireditev, katere primarni cilj je zavračanje masovnega potrošništva, rušenje stereotipov, mreženje organizacij, društev in posameznikov, spodbujanje ekološke osveščenosti ter trajnostnega razvoja, humanitarnih dejavnosti, fair trade trgovine in socialnega podjetništva;

je prostor, ki je nastal kot posledica samostojne drže, kritičnega razmišljanja, upora… itd., kar so vrednote, ki jih želimo skozi delovanje kolektivov znotraj in zunaj organizacije, glasbenih skupin ter posameznikov (predvsem tuji in lokalni prostovoljci), gojiti in širiti med ustvarjalno, vedoželjno ter nekritičnega informiranja sito javnost;

je prostor, ki odpira vrata vsem, ki bi se želeli udejstvovati na področju kulture in mladine, širiti bazo znanja in kritičnih informacij in razbijati predsodke današnje družbe; med takšne dejavnosti že sedaj vključujemo koncerte, okrogle mize, večere dokumentarnega filma in različne delavnice (lučkarstvo, organiziranje koncertov ter dogodkov drugih vrst, pisanje razpisnih in drugih dokumentacij, fotografija, tonska tehnika, šport (capoeira, slackline, ples, katana…)).

Kot izjemno aktivna organizacija, ki lokalno in mednarodno sodeluje z mnogimi organizacijami iz podobnega (samoniklega, avtonomnega, inovativnega, uporniškega) idejnega prostora, želimo v mestu pripomoči k vzpostavitvi medkulturnega in medgeneracijskega dialoga ter sodelovanja, razbijati stereotipe nanašajoče se na kulturo, umetnost, spol, starost itd. ter izobraževati v smeri kulturnega ter družbenega razvoja.