Kultura in družba

Društvo Portret

Knafelčeva ulica 15,
2000 Maribor

Tina Rataj

040 642 052

tina.rataj@drustvo-portret.si


Spletna stran

Facebook

InstagramDruštvo Portret

Portreti so individualni. Pa vendarle se skozi leta spreminjajo. Tako kot se spreminjamo mi, v večnih srečevanjih z drugimi in z dogodki, ki nas oblikujejo.

Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov – Portret, socialno podjetje, izvaja programe in usposabljanja na področju kulture, izobraževanja in socialnega varstva.

Namen društva Portret je ustvarjati pogoje za razvoj kulturne in izobraževalne dejavnosti, vzpodbujati kreativnost in ustvarjalnost ter opozarjati na kvalitete življenja za ljudi, skozi oživitev človeških vrednot, kot so ljubezen, nenasilje, poštenost, strpnost, spoštovanje…

Otrokom, mladostnikom in odraslim si s pomočjo uporabe umetnosti in različnih umetniških izraznih sredstev, prizadeva omogočiti razvijanje njihovih notranjih potencialov, spodbujanje kreativnosti in lastne avtentičnosti, ter pustiti domišljiji prosto pot.

Izvajalci in sodelavci programov oziroma projektov, ki jih ponujamo v okviru društva Portret so domači in tuji strokovnjaki. Imamo tudi bazo prostovoljcev.