Kultura in družba

Društvo Indijanez

Ob železnici 16,
2000 Maribor

+386 31 850 500

pisarna@indijanez.si


Spletna stran

Facebook

InstagramDruštvo Indijanez

Društvo za mlade IndiJanez je eno izmed najdejavnejših društev v Sloveniji na področju mladine, kulture, zdravja in socialnega varstva. Mladim ponujajo širok nabor delavnic, programov in drugih vsebin, ki naslavljajo njihove potrebe doma, v šoli in v prostem času, v okviru kulturnih dejavnosti pa prispevajo k soustvarjanju in vzdrževanju nepogrešljive umetniške scene v KC Pekarna.

Društvo je nastalo leta 1994 kot neformalna skupina, leta 1996 pa so se registrirali kot društvo. Trenutno je redno zaposlenih 9 ljudi, od tega 5 strokovnih delavcev z različnih področij, pridružujejo se jim tudi razni zunanji sodelavci. Sodelujejo z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, strokovnimi institucijami s področij delovanja in vladnim sektorjem.

Njihova osnovna pisarna se nahaja v pritličju upravne stavbe, kjer imajo v souporabi še druge prostore. Društvo upravlja tudi s prostori MC Pekarna, ki je lokacija številnih aktivnosti.

MLADINSKI CENTER PEKOSKOP

Pekoskop je aktivni program društva, ki mladim starosti od 14 do 29 let nudi poseben mladinski center. Namen programa je zagotavljanje prostora za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, ki ga dopolnjuje širok nabor dejavnosti: kuharske, ustvarjalne, lutkovne in gledališke delavnice, glasbene in umetniške vsebine, interaktivne in družabne igre, pogovorne delavnice in izleti. Program nastaja s posluhom za ideje in želje mladih, ki ga aktivno načrtujejo in soustvarjajo. Izvaja se pretežno v prostorih MC Pekarna.

Misija centra je nadgrajevanje pozitivnih življenjskih vrednot. V času izvajanja programa so poleg mladinskih delavcev na voljo tudi strokovni delavci Centra Šteker. Udeleženci se ob vključitvi s podpisom zavežejo k spoštovanju pravil, kot so sprejemanje drugačnosti, empatija, solidarnost, pomoč, spoštovanje in odgovornost.

CENTER ŠTEKER

V zadnjih letih se društvo z različnimi trajnostnimi programi krepi na področjih sociale in psihološke pomoči. Njihov najobsežnejši program je Center Šteker za pomoč in podporo pri prekomerni rabi in zasvojenostjo z digitalnimi tehnologijami.

Gre za prvi brezplačni specializirani program v severovzhodnem delu Slovenije, ki nudi celostno obravnavo na omenjenih področjih v obliki preventive in kurative. Preventivne delavnice so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem, njihovim staršem ter strokovnim delavcem, medtem ko je brezplačno psihološko svetovanje na voljo mladim s težavami zaradi prekomerne uporabe interneta in tistim, ki se z njimi vsakodnevno srečujejo. Center prav tako zagotavlja tehnično podporo staršem.

Več na spletni strani centra.

SINDIAN UNDERGROUND

Sekcija Sindian Underground se od leta 2006 ukvarja z organizacijo prireditev. Prireja predvsem koncerte mednarodno priznanih izvajalcev, pri čemer se usmerja v alternativne glasbene smeri, kot so rock, metal, hardcore, punk, reggae, ska, jazz, funk in druge.

Začetki sekcije so v klubu MC Pekarna, kjer so manjši projekti nastajali že leta 1994. Z zgodnjim delom so na pomemben način pripomogli k oblikovanju slovenske glasbene scene, v skladu z željami občinstva pa so se pričeli posvečati tudi tujim. Po dobrem odzivu na prve večje mednarodne dogodke je bila tudi uradno ustanovljena sekcija Sindian Underground. Danes je ena najbolj aktivnih organizacij v Sloveniji in na Hrvaškem, ki se ukvarjajo z organizacijo prireditev.

Sindian Underground opravlja delo profesionalnega servisa za promocijo in produkcijo. S pomočjo uspešnih promocijskih kanalov, profesionalne ekipe in dolgoletnih izkušenj organizirajo tudi tehnično in logistično najzahtevnejše prireditve.

Več na spletni strani sekcije.

ČASNIK INDIJANEZ

Občasnik IndiJanez je brezplačna publikacija društva, ki izhaja na spletu in v tiskani obliki. Objavljene vsebine vključujejo daljše članke in reportaže ter ožje usmerjene utrinke in komentarje, ki jih pišejo, prevajajo in prirejajo sodelavci društva.

Občasnik deluje na principu svobode izražanja in neodvisnega poročanja brez cenzure, s prostorom za nasprotujoča si mnenja. Vsebine se izogibajo političnim in ideološkim opredelitvam. Z osnovno težnjo po kritičnem razmišljanju in sooblikovanju družbe opozarja na nepravilnosti, ki se v njej dogajajo, vsebinsko jedro publikacije pa so pogosto zgodbe, osebe in skupine, ki so v ostalih medijih zapostavljene.

Več na portalu časnika.

LUTKOVNA SKUPINA INDIJANEZ

Lutkovna skupina IndiJanez je s svojim delovanjem pričela leta 2016. S predstavami skušajo razbijati stereotipne vloge junakov v klasičnih zgodbah ter razbliniti zasidrana mišljenja, s tem pa ustvariti vzpodbuden vzgojno-izobraževalni trenutek s težnjo k nematerialnosti. Ob vsem tem se seveda tudi zabavajo ter širijo lastna obzorja in spretnosti. Celoten koncept sloni na ideji “naredi sam”: skupina tako poleg vsebine zgodb oblikuje tudi lutke in sceno. Poslužujejo se različnih materialov, pa tudi tehnik, od tradicionalnih lutk do senčnega gledališča.

FESTIVAL SCENA

Festival Scena se je začel leta 2010 kot pilotni projekt evidentiranja in predstavitve glasbenih skupin v Mariboru in okolici. Namen tridnevnega festivala je občinstvu prikazati raznolikost glasbenega ustvarjanja in povezane kulturno-umetniške scene v mestu in regiji, mladim izvajalcem pa ponuditi priložnost, da vadbene prostore zamenjajo za oder in z nastopom opozorijo nase. Pri tem išče predvsem tiste izvajalce, ki še ne igrajo javno.

Ideja za festival se je rodila iz želje po ohranjanju edinstvene in raznolike regionalne glasbene kulture. Cilj je zagotavljanje nadaljnjega korenitega razvoja lokalne glasbene sfere, obenem pa nastaja oziroma se sproti posodablja evidenca aktivnih mariborskih bendov, ki sooblikujejo aktualno sceno. Udeleženci so izbrani na podlagi javnega povabila.

Festival Scena je kulturno-glasbena izmenjava, pravi spomladanski regijski “Woodstock”, ki predstavlja bogato izkušnjo tako za izvajalce kot za občinstvo, ki ob njihovih nastopih uživa. Festival je za obiskovalce brezplačen.

DRUGE DEJAVNOSTI

Med ostale dejavnosti Društva IndiJanez sodijo programi ozaveščanja in zagovorništva, med drugim Posluh in Naj torba ne bo borba, ki se podobno kot izobraževalne aktivnosti izvajata na mariborskih šolah. Društvo je organizator različnih festivalov, kot sta glasbeni festival Scena in festival ustvarjalnosti Računajte na nas. Tukaj so tudi ulične akcije in intervencije, na primer EKO Patrulja in Gondola soočenja, ki dogajanje preselijo neposredno med prebivalce mesta. Izvajajo tudi program organiziranega prostovoljstva; njihovi prostovoljci se vključujejo v različne programe in projekte društva.

Društvo je včlanjeno v številne mreže in organizacije po Sloveniji in v tujini.