Glasba in zvok

Alphawave

Borova vas 22,
2000 Maribor

Marko Lük

041 555 554

info@alphawave.si


FacebookAlphawave

KID Alphawave je neprofitno in nekomercialno društvo, ki deluje na področju glasbe, videa, novih medijev in literature. Predvsem se osredoča na dvig kulturne vrednosti elektronske glasbe in sicer z organizacijo elektronskih glasbenih dogodkov, glasbeno produkcijo, izobraževanjem in omogočanjem mladim, da svojo kreativnost sprostijo v multimedijskem centru na Tržaški cesti.
S tehnično, organizacijsko in izvedbeno pomočjo nudimo podporo tudi številnim sorodnim društvom in organizatorjem v Mariboru in širši okolici.

Cilji društva so:
– dvig kulturne vrednosti plesne elektronske glasbe,
– dvig nivoja izobraženosti na področju (elektronske) glasbe,
– dvig kvalitete glasbene scene v regiji in okolici,
– dvig razpoznavnosti slovenskih izvajalcev v svetu,
– vzpostavitev mreže izvajalcev in producentov elektronske glasbe,
– izobraževanje nove generacije elektronskih glasbenikov