Kultura in družba

Aktiviraj se

Pušnikova 11,
2000 Maribor

+386 30 278 577

info@ropotarnica.org


Spletna stran

Facebook

InstagramAktiviraj se

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, so. p. je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Z našimi delovanjem in programi prispevamo k aktivaciji “posameznika”, krepitvi in razvijanju idej civilnih iniciativ, razvijanju prostovoljstva ter promociji socialnega podjetništva. Izvajamo programe neformalnega izobraževanje in medgeneracijskih druženj. Pridobili smo status delovanja društva v javnem interesu Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju zaposlovanja (2014). Glavna programa društva sta Središče ponovne uporabe Ropotarnica in Smetka, upcycling & fair trade shop v okviru katerih zbiramo, predelujemo in obnavljamo rabljene prebmete ter jih ponudimo v ponovno uporabo. Ukvarjamo se tudi z opremljanjem notranjih prostorov z recikliranimi materiali. V bližini mariborske mestne tržnice urejamo skupnostni urbani vrt.

SMETKA, Upcycling & FAIR trade shop

Na Gosposki 29 v Mariboru je pod okriljem društva Aktiviraj se, so.p. v mesecu juniju začel delovati nov socialno podjetniški projekt Smetka. Trgovinica, kjer so si roke podale pravična trgovina- fair trade, Središče ponovne uporabe Ropotarnica, Zadruga BikeLab, Koperativa Dame, drustvo Terne Roma (RM Fashion) idr.

V trgovini tako prodajajo izbrane rabljene predmete, produkte drugih mariborskih socialnih podjetij, izdelke pravične trgovine in lastne reciklirane izdelke blagovne znamke 100%R.

Naš moto je: Družbeno odgovorno nakupovanje ali Nakupovanje z družbenim učinkom!