Delavnica mavrica želja

Okolica / Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Ob železnici 16

Mavrica želja je skupno ime za gledališke tehnike, ki pomagajo pri vizualizaciji osebnih, internaliziranih zatiranosti in je del terapevtskega repertoarja vaj Augusta Boala, očeta gledališča zatiranih. Obenem je tudi pripomoček za oblikovanje značajev likov v gledaliških predstavah. Tako kot si z drugimi tehnikami gledališča zatiranih prizadevamo demokratizirati gledališče, tehnike mavrice želja težijo k demokratizaciji terapije. V omenjeni tehniki udeleženec sam režira svoj terapevtski proces. Soudeleženci pri tem predstavljajo multiplo ogledalo in mu omogočijo novo in večdimenzionalno razumevanje preteklih dogodkov.