NATEČAJ OB DNEVU IDAHOBIT: “SKUPAJ: UPOR, PODPORA, CELJENJE!”

Maribor Maribor

Kot del predparadnega dogajanja v Mariboru v letošnjem letu v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom Maribor (MKC Maribor), programom Maribor skozi rožnata očala* in Stigmo* – spletno LGBTQ+ platformo pripravljamo umetniški natečaj v znamenju IDAHOBIT z naslovom “Skupaj: upor, podpora, celjenje!”.
IDAHOBIT je mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji, ki ga obeležujemo 17. maja, saj je omenjena problematika še vedno močno prisotna, ne glede na zakonodajo s področja nediskriminacije. Z IDAHOBIT opozarjamo na univerzalnost človekovih pravic. Človekove pravice nam pripadajo že samo zato, ker smo ljudje, ne glede na kulturne, tradicionalne, verske vrednote, spolno identiteto ali spolno usmerjenost! Človekove pravice nam pripadajo, ker se vse_i rodimo svobodne_i, z enakimi pravicami.
Ker so za LGBTQ+ posameznice_ke, posebej za mlajše generacije, zelo pomembni skupnost, varen prostor in svoboda lastnega izraza, vam ponujamo nekaj iztočnic za ustvarjanje vaših izdelkov:
· Skupnost: katere spremembe se ti zdijo ključne za širše sprejemanje LGBTQ+ skupnosti v družbi?
· Varen prostor: kaj je zate varen prostor?
· Svoboda lastnega izraza : kaj potrebuješ od okolice, da se počutiš sprejeto_ega in se lahko svobodno izražaš?
Natečaj se razpisuje za področje poezije, proze in vizualne umetnosti in bo odprt od 17. 5. do 11. 6. 2021.
Omejitev za prozo je do 3 strani, za poezijo v ciklusu do 5 pesmi in za vizualno umetnost izdelki v 300dpi z vsaj 1500 piksli po dolgi stranici. Prijavljeni v kategorijo vizualne umetnosti pošljite tudi naslov dela, leto izdelave in kratek opis koncepta. Vsa dela morajo biti podpisana.
Namenjen je mladim med 15. in 29. letom.
Svoj izdelek lahko pošlješ na:
· Poezijo: tomveber@gmail.com
· Prozo: veronika.razpotnik@gmail.com
· Vizualno umetnost: saranusa.golob@gmail.com
NAGRADE:
Poezija:
1. mesto: za kategorijo poezija je kot prva nagrada predviden znesek v vrednosti 50€ neto
2. mesto: knjižna nagrada in vrečka presenečenja
3. mesto: knjižna nagrada
Proza:
1. mesto: za kategorijo proza je kot prva nagrada predviden znesek v vrednosti 50€ neto
2. mesto: knjižna nagrada in vrečka presenečenja
3. mesto: knjižna nagrada
Vizualna umetnost:
1. mesto: za kategorijo vizualna umetnost je kot prva nagrada predviden znesek v vrednosti 50€ neto
2. mesto: knjižna nagrada in vrečka presenečenja
3. mesto: knjižna nagrada
Rezultati poziva bodo razglašeni 17. 6. 2021 ob 19. uri prek Instagram live na Instagram strani programa Maribor skozi rožnata očala ter na Facebook in Instagram profilu Stigme.