Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu (1715–1790)

Maribor center / Bastija Pokrajinskega muzeja Maribor (Grajska ulica 2, Maribor)

Predstavitev 49. zvezka serije Gradivo za zgodovino Maribora. Ob smrti Henrika Adama grofa Brandisa, ki je bil med drugim tudi lastnik gospostva Spodnji Maribor s sedežem v mariborskem gradu, je bil leta 1790 sestavljen zapuščinski inventar, v katerem je popisano njegovo premoženje. Henrik Adam grof Brandis je bil lastnik hiše v Gradcu, velikega gospostva Spodnji Maribor, bližnjih štajerskih gospostev Zgornji Maribor, Gromperk in Betnava ter gospostev Brandis in Leonburg na (Južnem) Tirolskem. Bil je tudi ljubitelj umetnosti in naročnik temeljitih poznobaročnih prenov mariborskega mestnega gradu in dvorca Betnava. 49. številka serije Gradivo za zgodovino Maribora poleg transkripcije zapuščinskih spisov prinaša zanimiv oris plemiške rodbine Brandis, ki je s svojo prisotnostjo v Mariboru zaznamovala njegovo podobo, predvsem mariborski grad in bližnji betnavski dvorec. Publikacijo bosta predstavila avtorja dr. Matjaž Grahornik in dr. Tina Košak.