ROTOVŠKI BRALNI KLUB

Čitalnica Rotovž 2 Grajski trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000 Slovenia

Rotovški bralni klub
CHARLES BUKOWSKI: Pošta
Torek, 25. februarja, ob 18. uri v Čitalnici Rotovž, Rotovški trg 1, MB
Roman Pošta je avtobiografski prvenec, v katerem se eden ključnih sodobnih ameriških pisateljev preko svojega značilnega ciničnega pogleda na svet zazre v leta, ko je bil zaposlen kot poštni uslužbenec.
Pogovor o romanu bo usmerjala Jasna Mlakar.