Portret


Kontaktna oseba: Tina Rataj

Telefon: 040 642 052

Email: tina.rataj@drustvo-portret.si

Sedež organizacije: Knafelčeva ulica 15, 2000 Maribor

Vetrinjski dvor: Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor


Spletne strani

SPLET

SPLET

FACEBOOK

FACEBOOK


 

Portreti so individualni. Pa vendarle se skozi leta spreminjajo. Tako kot se spreminjamo mi, v večnih srečevanjih z drugimi in z dogodki, ki nas oblikujejo.

Društvo za razvoj kreativnosti in potencialov – Portret, socialno podjetje, izvaja programe in usposabljanja na področju kulture, izobraževanja in socialnega varstva.

Namen društva Portret je ustvarjati pogoje za razvoj kulturne in izobraževalne dejavnosti, vzpodbujati kreativnost in ustvarjalnost ter opozarjati na kvalitete življenja za ljudi, skozi oživitev človeških vrednot, kot so ljubezen, nenasilje, poštenost, strpnost, spoštovanje…

Otrokom, mladostnikom in odraslim si s pomočjo uporabe umetnosti in različnih umetniških izraznih sredstev, prizadeva omogočiti razvijanje njihovih notranjih potencialov, spodbujanje kreativnosti in lastne avtentičnosti, ter pustiti domišljiji prosto pot.

Izvajalci in sodelavci programov oziroma projektov, ki jih ponujamo v okviru društva Portret so domači in tuji strokovnjaki. Imamo tudi bazo prostovoljcev.


A society to promote creativity and potential – Portret, a social business, carries out programs and training in the field of culture, education and social protection. The purpose of the Porter society is to create conditions for the development of cultural and educational activities, to encourage creativity and address the quality of life of people through the revival of human values such as love, nonviolence, honesty, tolerance, respect, etc. It strives to enable children, adolescents and adults develop their inner potential, creativity and their own authenticity and letting their imagination run free with the help or art and various other artistic means of expression. People working in the programs or projects that are a part of the Portret society are local and foreign experts. We also have a base of volunteers.