Elaborat MITF

Elaborat za vzpostavitev mestnega spletnega kulturnega portala

 

Delovna skupina za pripravo elaborata: Bojan Golčar (vodja Regionalnega stičišča NVO Podravja), Ajda Pfifer (KD Center plesa), Igor Unuk (Galerija Unuk), Maja Malus Azhdari (direktorica MKC Maribor)