Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

LJUBO HUMEK, MARIBORSKI URBANIST IN ARHITEKT

18. decembra, 2019 15:30 - 17:30

V Združenja Ljubor smo pripravili obsežen urbanistično-arhitekturno-kulturni projekt – predstavljamo mariborskega urbanista in arhitekta Ljuba Humeka (1913‒1988) in dosežke njegovega delovanja v Mariboru. V sredo, 18. 12. 2019, bomo odprli dve razstavi, prvo ob 15:30 na promenadi Mestnega parka, pol ure kasneje, ob 16:00 pa še razstavo v občinskem razstavišču Urban (nasproti I. gimnazije oz. Jurčičevega spomenika). Seznam ostalih prireditev v okviru zadevnega projekta je spodaj.

Pred sedmimi desetletji, leta 1949, je bil pod vodstvom Ljuba Humeka za mesto Maribor in njegovo širitev izdelan enovit regulacijski načrt. S pomočjo arhivskih virov, biografskih podatkov, strokovnih besedil in fotografij osvetljujemo Humekov obširni opus, ki je doživel vrhunec v dveh desetletjih po drugi svetovni vojni. Ponosni smo, da kljub časovni oddaljenosti večina Humekovih zasnov odrtih prostorov (npr. ureditev Trga generala Maistra in Trga Borisa Kidriča) in več primerov sodobno zasnovanih stanovanjskih sosesk še danes služijo svojemu namenu.

Z obema razstavama (fotografije zgradb in javnih prostorov, Humekovi načrti, umetniške fotografije njegovih del …) želimo nagovoriti najširši krog zainteresiranih, v prvi vrsti naše someščane, saj gre za naš skupni urbani prostor. Z načrti in dokumentarnimi posnetki realiziranih Humekovih projektov vis-à-vis sodobnim fotografijam istih del opozarjamo tudi na spreminjanje mesta, zaradi prilagajanja sodobnejšim potrebam, ki žal ni vedno deležno boljših rešitev. Zato z zadevnim projektom spodbujamo tudi h kritičnemu razmišljanju o večplastnosti in raznolikosti našega skupnega urbanega prostora oz. okolja. Prav tako projekt o Humeku ponujamo kot dobro iztočnico za nadaljnje raziskovanje arhitekturno-urbanističnih presežkov in dragocenosti našega mesta.

Projekt sestavljata dve razstavi (vabilo v priponki), brošura o delih Ljuba Humeka in okrogle mize ter strokovno vodeni ogledi razstav in izbranih delov mesta (ulice, stavbe, parki, zelenice). Seznam zadevnih okroglih miz in strokovnih vodenj je naveden spodaj.

Vabljeni in lep pozdrav!

Združenje Ljubor

zanj: Jože Kos Grabar, predsednik združenja

Kontakt: info@ljubor.si ; tel. 030 631 369
************************

Razstava, posvečena urbanističnim in arhitekturnim delom Ljuba Humeka, bo izvedena na dveh lokacijah (obe od 18. 12. 2019 do 10. 1. 2020):

– notranja razstava (na dvajsetih panojih) v občinskem razstavišču Urban na Grajski ul. 7, kjer bodo razstavljeni Humekovi regulacijski oz. urbanistični načrti in načrti posameznih objektov, fotografije njegovih realizaciji in spremna besedila/opisi.
– zunanja razstava (na sedmih velikih panojih) na promenadi Mestnega parka, ki jo je zasnoval Ljubo Humek – gre za razstavo umetniških fotografij njegovih realiziranih del v Mariboru;

Strokovna vodenja, okrogle mize (v času trajanja obeh razstav):
– vodenje po mestnem parku: mag. Niko Stare: Prešernov nagrajenec za širitev mestnega parka, in Lea Zinauer, krajinarka in agronomka, tema: krajinska arhitektura in urejanje javnih odprtih površin, ter Alenka Debenjak: skulpture v mestnem parku;

– predavanja na UM FGPA: prof. Uroš Lobnik in dr. Andrej Šmid: urbanizem, morfologija mestnih površin 20. stoletja in organizacijske sposobnosti arhitekta Ljuba Humeka, kot (nekdanjega) direktorja načrtovalsko-projektivnega podjetja Komunaprojekt,

– vodeni ogledi po trgih in ulicah, ki jih je zasnoval/načrtoval Ljubo Humek, vodita mag. Mojca Štuhec in Alenka Debenjak: Trg Borisa Kidriča, Trg generala Maistra, Slomškov trg, ploščad pred UGM in Gosposvetska cesta;

– okrogla miza: Vesna Rebernak, slovenska arhitektka in urbanistka, 25 let delujoča v ZDA: revitalizacija urbanih površin 20 stoletja, primerjava z drugimi mesti v tujini, okrogla miza z arhitekti, urbanisti, krajinskimi arhitekti in prebivalci;

– okrogla miza: Alenka Debenjak, predsednica ZAPS-regije Maribor: revitalizacija mesta Maribor, objektov in parkovnih površin obstoječega stanja, za pripravo Odloka o urejanju naselij in krajin, vodja projekta je prof. Janez Koželj pod okriljem Skupnosti občin Slovenije.

(vodja priprave programa strokovnih vodenj in okroglih miz: Alenka Debenjak, univ. dipl. inž. arh.)

Podrobnosti

Datum:
18. decembra, 2019
Čas:
15:30 - 17:30