Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019

28. maja, 2019 09:30 - 8. julija, 2019 00:00

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo dne 24. 5. 2019 v uradnem listu RS, št. 34/2019 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.
Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo:
SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah
SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah
Skladno z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so cilji javnega razpisa naslednji:
povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na naslov Ministrstva za javno upravo do vključno 8. 7. 2019 najkasneje do 12.00 ure.
Dokumentacija:
Javni razpis
Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: gp.mju@gov.si s pripisom: »JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019« (za Urško Kavčič).
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/.
Želimo vam uspešno prijavo na razpis!

Podrobnosti

Začetek:
28. maja, 2019 09:30
Konec:
8. julija, 2019 00:00