Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

CIKEL TEORIJA FILMA #1

8. marca, 2022 18:00

Obdobje filmske ustvarjalnosti, ki ga zgodovina opredeljuje kot “sovjetski montažni film”, ni bilo samo ena ustvarjalno najbolj inventivnih in vznemirljivih epizod filmske produkcije, temveč tudi ena najbolj prodornih etap filmske misli. Tako filmski ustvarjalci kakor intelektualni krog filmskih formalistov je intenzivno premišljeval fenomen kinematografije, njegovih oblikovnih in estetskih določil, kakor izjemen pomen njene družbene in politične vloge. V pregledu ključnih teoretskih
poudarkov in njihove daljnosežnosti, se bomo posvetili tudi nekaterim konkretnim filmskim primerom, zlasti tistim, ki so teoretskim izpeljavam predstavljali najpomembnejši navdih.

O PREDAVATELJU:

Doc. dr. Andrej Šprah je svobodni ustvarjalec ter docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Njegove pomembnejše objave obsegajo monografije Prizorišče odpora (Društvo Kino!, 2010), Vračanje realnosti (Slovenska kinoteka, 2011), Neuklonljivost vizije (Slovenska kinoteka, 2013) in poglavja “Contemporary Newsreel and New Everybody Figures as Mediators in Late Democracies” v: Anna Schober (ed.),
Popularisation and Populism in the Visual Arts: Attraction Images (Routledge, 2020) in “Newsreel Front: A revived vision of Third Cinema in Slovenia” v: Ewa Mazierska and Lars Kristensen (eds.), Third Cinema, World Cinema and Marxism (Bloomsbury, 2020). Med leti 1997 in 2005 je bil član uredništva revije Ekran, od leta 2008 pa je član uredništva revije KINO!.

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.


CIKEL TEORIJA FILMA

V 126 letih obstoja filma je bila teorija zvest spremljevalec sedme umetnosti. Skozi razvoj filmskega jezika so vzniknili tudi raznovrstni načini, kako si lahko filme razlagamo in skozi kakšno prizmo jih lahko gledamo. Filmska teorija je do danes postala povsem uveljavljena veda, ki jo poučujejo na fakultetah in akademijah po vsem svetu, a je zaradi zahtevnosti pogosto omejena na ozke strokovne kroge. V ciklu predavanj bomo s pomočjo slovenskih filmskih strokovnjakov to področje prinesli
splošnemu občinstvu. Preko ločenih predavanj bomo razkrili različne načine, kako lahko gledalci razne teoretske poglede tudi sami uporabijo pri lastnem gledanju vseh vrst filmov. S tem bo tudi to področje postalo dostopno najširšemu občinstvu, kar ima pomembno vlogo pri vizualnem opismenjevanju splošnega prebivalstva.

Cikel Teorija filma je nadaljevanje lanskoletnega cikla skozi katerega smo spoznali osnove zgodovine filma. Letos smo za vas pripravili 12 predavanj, ki bodo potekala dvakrat mesečno od marca do junija in od septembra do decembra v Vetrinjskem dvoru.

Program smo pripravili v sodelovanju s strokovnim sodelavcem Maticem Majcnom. Na prvih šestih dogodkih bomo gostili Andreja Špraha, svobodnega ustvarjalca ter docenta za področje zgodovine in teorije filma in televizije na AGRFT, Igorja Koršiča, filmskega teoretika, scenarista in esejista, Cirila Oberstarja, magistra filozofije – filmskega teoretika in publicista, Melito Zajc, filmsko teoretičarko ter predavateljico raziskovalnih metod v komunikologiji, Zdenka Vrdlovca, filmskega kritika in
publicista in Jelo Krečič Žižek, novinarko in publicistko. Obravnavali bodo naslednje teme: teorija montaže, filmski formalizem, Bazinov realizem, Frankfurtska šola, marksizem, tretji film, politična struja filmske teorije, strukturalizem in psihoanalizo.

Več o dogodkih lahko izveste na komunikacijskih kanalih organizatorjev in spletnih straneh www.pekarnamm.org,  www.filmfactory.si in www.mb.sik.si.


Organizator: Cikel Teorija filma nastaja v koprodukciji Film Factory v sklopu izobraževalnega programa Film Smoothie, Pekarne Magdalenske mreže v sklopu programa Galerija K18 in Mariborske knjižnice. Projekt je financiran s strani Slovenskega filmskega centra in Mestne občine Maribor.


Povezava do originalnega članka