Loading Dogodki

« Vsi dogodki

  • Ta dogodek je minil.

3. DNEVI BOJA PROTI SPECIESIZMU DOSLEDNO PROTI ZATIRANJU

26. septembra, 2019 18:00 - 28. septembra, 2019 20:00

Četrtek, 26. 9. 2019

#Predavanje
Jelka Kernev Štrajn: Zoper “naravni” red sveta
18.00, Klub Wetrinsky, Vetrinjska ulica 30, Maribor

V predavanju bo na podlagi primerov iz literarne zgodovine, kakor tudi iz sodobne literarne prakse (svetovne in slovenske), deloma tudi iz filozofije (Montagine, Nietzsche, Deleuze) predstavljeno, s kakšnimi težavami se srečujejo tako pisateljice_i kakor tudi bralstvo, kadar skušajo zavzeti in razumeti protiantropocentrično in protispeciesistično stališče. Določeni literarni in filozofski teksti namreč razločno kažejo opažanja posameznic_kov, da je človeško obravnavanje nečloveških živali, ki je veljalo in povečini še danes velja za samoumevno, v resnici škandalozno. Problem je v tem, da je bila in je še vedno manjšina tista, ki to dojame in se ob tem zamisli, kakor se je na primer protagonistka romana Pelji svoj plug čez kosti mrtvih sodobne poljske pisateljice Olge Tokarczuk: »Takrat sem pomislila, da si vsaka krivično zadana smrt kljub vsemu zasluži nekakšno javnost. Celo žuželčja smrt. Smrt, ki je nihče ne opazi, se spremeni v dvojni škandal.« Vprašati se je torej treba, kako je mogoče, da smo lahko vsak dan in vse življenje ravnodušne priče takšnih škandalov. Utemeljeno lahko sklepamo, da je šlo v humanistični tradiciji nekaj zelo narobe in da je misel, ki jo postavljamo za moto predavanja, na žalost še zmeraj aktualna:

»Da mi rešujemo svet.«

»Kako to misliš, rešujete? vpraša.

»Ker je slabo narejen.« (Olga Tokarczuk, Jakobove bukve 445)

Petek, 27. 9. 2019

#Javna tribuna
Izzivi in strategije protispeciesističnega gibanja
18.00, MISC Infopeka, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor

Vegansko gibanje postaja v zadnjih letih vse številčnejše, tako na lokalni kot svetovni ravni, vendar se obenem depolitizira in opušča cilje globalne transformacije. Pretežno se usmerja na spremembe percepcij in prioritet na individualni ravni in izgublja pot v sodobnem potrošništvu, s tem pa postaja odprto za kooptacijo. V tem kontekstu organiziramo javno tribuno, na kateri bodo govorke_ci identificirale_i problematike prevladujočega gibanja in reflektirale_i njegove omejitve, nato pa bomo skozi skupni razmislek oblikovale_i strategije protispeciesističnega gibanja v pogojih imperialistične globalizacije kapitalizma, kjer bo v ospredju graditev solidarnosti z drugimi, trenutno fragmentiranimi emancipatornimi gibanji. Verjamemo, da lahko tak način delovanja oblikuje refleksivno gibanje, ki bo spodkopalo možnosti za razvoj rasističnih, (cis)seksističnih, fašističnih idr. opresivnih frakcij znotraj gibanja.

Javno tribuno bo moderirala Urška Breznik.

#Dokumentarni film
Controlling Interest: The World of the Multinational Corporation
20.30, MISC Infopeka, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor

Dokumentarec pokaže na odločilen vpliv multinacionacionalnih korporacij na globalno ekonomsko politiko. Preiskuje njihove globalne strategije in osnovno dinamiko njihove širitve, pokaže pa tudi na nov pomen svobode v korporativnem kapitalizmu, tj. širitev in delovanje multikorporacij brez omejitev kjer koli na svetu. V diskusiji, ki bo sledila filmu, bomo korporativni kapitalizem postavile_i v razmerje s speciesizmom, odprle_i pa bomo tudi vprašanje odziva gibanja za pravice živali v pogojih kapitalističnega načina produkcije.

Sobota, 28. 9. 2019

#Bralni seminar
11.00, MISC Infopeka, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor

Dinesh Joseph Wadiwel: The War against Animals (2015)

Sociolog Dinesh Wadiwel deluje na presečišču civilnih družbenih gibanj in akademskega polja. Ukvarja se s teorijami nasilja, kritičnimi animalističnimi študijami in pravicami oseb z nenormativnimi zmožnostmi. V knjigi The War against Animals opredeli človekove sisteme nasilja do živali kot vojno. Kot zapiše, sistematično in usmerjeno povzročanje trpljenja in smrti živali v nezamisljivih razsežnostih natanko ustreza Clausewitzevi formulaciji, da je vojna “dejanje nasilja, s katerim prisilimo nasprotnike, da izpolnjujejo našo voljo”. Na seminarju se bomo posvetile_i poglavju, v katerem Wadiwel pojasni razlikovanje med intersubjektivnim, institucionalnim in epistemskim nasiljem. To razlikovanje namreč ponuja plodno osnovo za razumevanje vloge posamezničinih_kovih dejanj v kontekstu širših družbenih in političnih dejavnikov, kot so rasizem, ekonomska neenakost, zgodovinski dejavniki itd.

Roger Yates: The Business of Revolution is Counterrevolutionary (Animal Oppression and Capitalism, ur. David Nibert, 2017)

Roger Yates je sociolog in dolgoletni aktivist za pravice živali. Ukvarja se z družbeno in kritično teorijo ter analizo družbenih gibanj. V tem članku izhaja iz analize razvoja sodobnega veganskega gibanja ter trdi, da površno razumevanje družbenih struktur in spregled strukturnih učinkov kapitalizma izpodjedata uspeh gibanja. Opozarja na povečano korporativizacijo, marketizacijo in hierarhizacijo gibanja, ki nevtralizirajo politično vizijo pravičnosti za vse, ter poziva k radikalni spremembi strategij, ki bodo prelomile s sodobnim individualističnim konceptom “veganke_a” in plitko kulturo zvezdništva.

Vsi dogodki so dostopni gibalno oviranim osebam.

Vabljene_i!

Podrobnosti

Začetek:
26. septembra, 2019 18:00
Konec:
28. septembra, 2019 20:00