Loading Dogodki

« Vsi dogodki

14. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

17. junija 08:00 - 22. junija 23:55

VABILO

14. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

17.–22. junij 2024 // MKC Maribor

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) vabi na 14. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki se bo med 17. in 22. junijem 2024 odvil v Ljubljani in Mariboru. V Mariboru bo seminar potekal v prostorih MKC Maribor.

Mednarodni prevajalski seminar bo največ 12 izbranim uveljavljenim in perspektivnim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske literature in možnost sodelovanja s slovenskimi prevodoslovci, avtorji, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

Mednarodni prevajalski seminar 2023. Foto: Nada Žgank

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjali z izbranim odlomkom. Cilj tovrstnega dela je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela. Delovni jezik seminarja je slovenščina.

Izbrani avtorji in njihova dela:

  1. Jedrt Maležič: Dvoliki. Novo mesto: Založba Goga 2023. (kratke zgodbe)
  2. Ana Schnabl: Plima. Ljubljana: Beletrina 2022. (roman)
  3. Peter Svetina: Modri Portugalec. Ljubljana: KUD Sodobnost International 2021. (mladinsko delo)
  4. Tina Vrščaj: Na klancu. Ljubljana: Cankarjeva založba 2022. (roman)

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, prevodoslovja, založništva in promocije slovenske literature ter literarni pogovori z gostujočimi avtorji.

Dokončen program s terminsko razdelitvijo po dnevih bodo izbrani kandidati prejeli najpozneje 10 dni pred pričetkom seminarja.

Odlomke iz besedil (ok. 6–8 strani na vsako od izbranih del, skupaj ok. 32 strani) bodo izbrani kandidati prejeli po izteku izbora po elektronski pošti. Vsa besedila je treba prevesti najpozneje do petka, 7. junija 2024, in jih poslati na elektronski naslov prevajalski.seminar@yahoo.com.

Komu je seminar namenjen?

Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

Prevajalci so lahko za mednarodni prevajalski seminar izbrani le vsako drugo leto in če so opravili vse obveznosti s preteklih seminarjev (tj. do dogovorjenega roka oddali končno verzijo na seminarju obravnavanih besedil). Prednostno bodo glede na strokovne reference obravnavani književni prevajalci, ki se na seminar prijavljajo prvič.

Izbrani prevajalci se zavežejo, da bodo:

  • pred začetkom seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali prevode vseh obravnavanih besedil;
  • po zaključku seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali popravljene prevode vseh obravnavanih besedil;
  • v roku dveh let po izteku seminarja v relevantnem tiskanem ali spletnem mediju objavili prevod vsaj enega od obravnavanih in na seminarju dodelanih besedil oziroma odlomkov; dokazila o objavi bodo v vednost posredovali na elektronski naslov prevajalski.seminar@yahoo.com.

Izbranim udeležencem nudimo:

  • brezplačno udeležbo na seminarju in dogodkih po programu,
  • 7 (sedem) brezplačnih nočitev s polnim penzionom v času seminarja (med nedeljo, 16. junijem, in nedeljo, 23. junijem 2024; dodatne nočitve si seminaristi krijejo sami).
  • kritje potnih stroškov do višine 500 evrov za Evropo in do 800 evrov zunaj Evrope. Med upravičene stroške sodijo potni stroški v mednarodnem prometu, in sicer za vlak (2. razred), avtobus, letalo (ekonomski razred) ali kilometrina∗, vendar se kilometrina lahko uveljavlja samo do največ 500 km v eno smer. Upravičeni stroški so tudi stroški vinjet, drugih javnih prevozov v tujini in stroški vizumov.

Rok in način prijave

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge (motivacijsko pismo in tabelarični življenjepis) ter vse podatke, določene v dokumentaciji.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno vlogo poslati na prevajalski.seminar@yahoo.com.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v sredo, 3. aprila 2024, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek, 15. april 2024.

Dokumentacija obsega: besedilo vabila in prijavni obrazec.

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).

Dokumentacija je na voljo na spletni strani DSKP (http://www.dskp-drustvo.si/).

Kontaktna oseba: Tanja Petrič, vodja projekta // Elektronski naslov: prevajalski.seminar@yahoo.com

Obveščanje o izboru

Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 7 dneh po zaključku prijavnega roka.


Mednarodni prevajalski seminar v letu 2024 sofinancira Evropska unija. 

Povezava do originalnega članka

Podrobnosti

Začetek:
17. junija 08:00
Konec:
22. junija 23:55
Kategoriji:
,

Prizorišče

MKC Maribor