TKALKA


Tkalka.jpg

Tkalka

Poslovna stavba s tematiko

kulturne/kreativne industrije, socialno-kulturni programi, družbene inovacije, socialno podjetništvo, zadružništvo

Status: NVO

Odgovorna oseba: Programski odbor Tkalka

Kontaktna oseba: Borut Osonkar

Telefon: 031 286313

Email: borut.osonkar@caap.si

Sedež organizacije: Tkalski prehod 4, 2000 Maribor


Spletna stran

 
https://www.facebook.com/tkalka.weaver

https://www.facebook.com/tkalka.weaver


Tkalka je alternativni poslovni objekt v osrčju Maribora, ki je leta 2014 odprl svoja vrata mnoštvu organizacij, iniciativ in posameznikov v tkaljenju procesov so-delovanja. Temeljne dejavnosti in interesi več kot 100 posameznikov in več kot 25 organizacij v Tkalki se tako prepletajo, povezujejo in križajo v organskosti delovnega ter življenjskega okolja. Tkalka je zato hkrati prostor in proces v njem: je cowoking v neprestanem nastajanju, je fina tkanina profesionalne, idejne in bivanjske mnogoterosti, je podporno okolje družbeno angažiranega dela in življenja. 

Tkalka se kot inkubator sprememb na 2500 m2 površine tkali v večglasju podjetništva in socialnega podjetništva, turizma, trajnostnega razvoja, nevladnega sektorja, svetovalne in zagovorniške dejavnosti, okoljskih programov, medgeneracijskega povezovanja ter podpornega okolja za razvoj kadrov in zaposlovanja, lokalnega okolja in njegovih proizvodov. S pretočnim prepletanjem raznobarvnih niti Tkalke v njej organsko vznika tudi nova platforma družbenih odnosov, v kateri delo in življenje stopata z roko v roki – med pisarnami, hodniki in stopnišči solidarnosti ter človekovega dostojanstva.


Leto 2014 v številkah

 

42 ustvarjenih novih delovnih mest
40 vključenih organizacij v različne aktivnosti Tkalke
razvitih 14 novih socialno podjetniških podjemov
strokovna podpora vsem 23 obstoječim Sop iniciativam iz MOM s 86 delovnimi mesti
660 ur izvedenih svetovanj
350 izvedenih dogodkov (community building, izobraževanja, usposabljanja, mednarodne in domače konference, delavnice, delovna srečanja)


Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki