CENTER JUDOVSKE KULTURNE DEDIŠČINE SINAGOGA MARIBOR


Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor

Židovska ulica 4

2000 Maribor

Slovenija

 

Tel: 02 252 78 36

E- pošta: info@sinagogamaribor.si


Spletne strani

 
SPLETNA STRAN

SPLETNA STRAN

FACEBOOK

FACEBOOK


Mariborska sinagoga je eden najpomembnejših spomenikov judovske kulturne dediščine na slovenskih tleh in obenem ena najstarejših ohranjenih sinagog v srednjeevropskem prostoru.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je v Mariboru potekala široko zasnovana prenova starega mestnega jedra, v okviru katere je bila predvidena tudi prenova nekdanje judovske četrti in sinagoge. Zgradba se že več kot 500 let ni uporabljala kot sinagoga, zaradi številnih prezidav pa je bila njena izvirna pričevalnost precej spremenjena. Rekonstrukcijsko-obnovitvena dela na objektu nekdanje sinagoge so se začela leta 1992 in že prvi posegi in stavbne raziskave so razkrili, da zgradba v svoji strukturi skriva številne izvirne arhitekturne elemente, na podlagi katerih bi bilo mogoče rekonstruirati osrednji prostor srednjeveške sinagoge. V naslednjih letih so bila izvedena intenzivna obnovitvena dela, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev pa so bila nekajkrat prekinjena. Kljub načelni podpori mnogih tujih institucij in organizacij sta obnovo sinagoge v celoti financirala Mestna občina Maribor in ministrstvo Republike Slovenije za kulturo. Vzporedno z obnovitvenimi deli so bila zasnovana vsebinska izhodišča za delovanje kulturnega centra, ki je kot nov mestni kulturni prostor javnosti odprl vrata aprila 2001 pod okriljem Pokrajinskega muzeja Maribor. Na pobudo Judovske skupnosti Slovenije oziroma njene mladinske organizacije Kadime smo se leta 2006 vključili v mednarodni projekt Evropski dnevi judovske kulture, v katerega se iz leta v leto vključuje vse več različnih ustanov. V letu 2010 je Sinagoga Maribor postala tudi nacionalni koordinator projekta, v istem letu pa smo v sodelovanju s Prvo gimnazijo v Mariboru zasnovali še projekt Šoa – spominjajmo se, s katerim vsakoletno zaznamujemo mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. V Sinagogi Maribor namreč precejšen del programskih vsebin namenjamo prav zgodovini holokavsta in antisemitizmu, pri čemer sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki in ustanovami. V letu 2011 je Sinagoga začela delovati kot samostojni javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, sredstva za delovanje centra pa večinsko zagotavlja Mestna občina Maribor.


Dogodki pred nami

 

pretekli dogodki