KULTURNO-UMETNIŠKO ZDRUŽENJE REAKTOR


Kulturno-umetniško združenje Reaktor

Kontaktna oseba: Asja Grauf

Email: zdruzenje.reaktor@gmail.com

Sedež organizacije: Pristan 8, 2000 Maribor


Spletne strani

 
https://www.facebook.com/zdruzenje.reaktor

https://www.facebook.com/zdruzenje.reaktor

 

 

Gre za novo vozlišče na mestnem kulturnem zemljevidu, ki vključuje raznovrstne in prekaljene akterje. Čeprav je izhodišče delovanja Združenja Reaktor kulturna sfera, pa ambicije segajo dlje: trkati želimo na pozabljene registre človekove eksistence in s tem dejavno pripomoči k restituciji nekaterih prvin, ki so v duhovno vse bolj osiromašeni in sploščeni civilizaciji potisnjene v ozadje. Naš namen torej ni samo nastavljanje ogledala drugemu (in sebi), ampak reakcija, korekcija in osvežitev ustaljenega, inertega, pozabljenega.


 
 • Združenje Reaktor predstavlja odziv na razmere, v katerih živimo, in odgovor tistim, ki jih kreirajo. Sprva vsiljen, zdaj pa sam sebe poganjajoč materializem, se napaja v tistem najnižjem v človeku – v egomaniji in duhovni lenobi. Želimo si le še imeti, posedovati, lastiti si in ne več znati, razumeti, ustvariti.

 • Sodobnik nosi plašnice, njegov pogled je popačen, horizonti zastrti. Vse hujša razpršenost vsakdana paradoksalno prinaša vse globljo utirjenost, sploščenost na eno samo dimenzijo. Človek je mentalno uspavan; postaja površen, lahkomiseln in zato površinski, predvsem pa nagnjen k vsakršnji komoditeti in banalnostim. Hiperprodukcija in vsesplošna dostopnost dobrin in informacij v središče postavljata videz in ne vsebino.

 • Smo v pasti, saj izgubljamo zmožnost (samo)refleksije. S tem krnimo svoje bistvo – človečnost. Le od kod drugod izvirajo človekovi največji dosežki? Danes, v času znanstvenega dogmatizma in zbirokratizirane tehnokratsko-tehnicistične vladavine, je človečnost znak šibkosti in je zato odrinjena na obrobje. Z njo pa tudi najosnovnejše etične postave ter dejanska svoboda posameznika. Za slednjo vemó, da ni samo ključ kreativnosti, ampak prinaša predvsem odgovornost.

 • V primežu raznoraznih manipulacij smo negotovi in zbegani, težko se osredotočimo, najdemo lasten izraz. Ljudi se načrtno poneumlja, nastajajo amorfne in duhovno inertne množice, intelektualci, sol družbe, odrinjeni od naravnih vlog in odgovornosti, pa se bodisi zapirajo v slonokoščeni stolp intelektualizma, bodisi, odmaknjeni od realnosti, blodijo v različnih eskapizmih. Kako se temu zoperstaviti in obrniti kolo?

 • V Združenju Reaktor v izhodišče postavljamo posameznika in njegovo (samo)preobrazbo. Vsak od nas ima namreč na izbiro ali (p)ostane zidak v totalitarnem pokrovu vsakdanjosti, ki se boči nad človeštvom, ali pa se preobrazi v kapljico kisline, ki ta pokrov razžira. Gre za dvig stanja zavesti, za načrtno opuščanje prioritet, ki nas duhovno siromašijo, sploščajo, banalizirajo, in obujanje izhodišč, ki osmišljujejo, vračajo pozornost človekovi eksistenci. Poleg osnovnih etičnih postulatov spada sem po eni strani svoboda izraza ter spoštovanje in vključevanje njegove mnogoterosti in polifonije, na drugi pa restitucija individualne in skupinske odgovornosti, za premik od egoizma k solidarnosti, za ljubezen, ki v zameno ne terja nič.

 • Smisel trkanja na pozabljene človekove registre je dvosmerna pot od abstrakcij do oprijemljivega. S pomočjo najrazličnejših mehanizmov se naš modus operandi plete med detekcijo, fokusom, soočenjem, intervencijo, subverzijo in diverzijo. Ambicija Združenja Reaktor torej ni samo nastavljanje ogledala drugemu (in sebi), ampak reakcija, korekcija in osvežitev ustaljenega, inertnega, zatohlega.

 • Izhodišče delovanja Združenja Reaktor je kulturna sfera, ki s svojo avantgardo – umetnostjo, pooseblja kompleksnost človeka, s svojim položajem v družbi pa njegove zatrte dimenzije. Ključno vlogo pripisujemo kulturni, naravni in duhovni dediščini, saj verjamemo, da jo vsak človek ponotranji, prekvasi in nato posreduje zanamcem. V središču ni dediščina sama po sebi, ampak kot neizčrpljivi rezervoar, iz katerega se napajajo sodobne kulturno-umetniške prakse in pristopi.

 • Združenje Reaktor je pretočna in konstruktivna platforma, odprta vsem s širokimi obzorji in mentalno potenco. Mišljena je kot neodvisna, disidentska paralela vsakdanjosti in kot laboratorij, v katerem ideje prehajajo v realizacije. Središčna točka in hkrati osnovna dilema je udejanjanje, materializacija (samo)preobrazbe človeka.

 • Za Združenje Reaktor notranji prevrat ostaja še zadnja fronta, ki človeku ostaja po vseh spodletelih poskusih v preteklosti. Samo zlivanje kapljic kisline v tok lahko omogoči, da debeli pokrov, ki prekriva sodobnega človeka, popusti. Dobrodošli v naš pristan!


Trailer za dokumentarni film Alejandra

 

PROJEKTI

 
 • Otvoritev razstave Valovi časa v okviru Vinskega pristana na Lentu (23. 6. 2017)

 • Dnevi poezije in vina – Stihi pod steno na Pruhu, Svečina (22.8.2017) - Link …

 • Dnevi poezije in vina – Stihi pod stolpom, Lent, Maribor (23.8.2017) - Link …

 • Samostojna razstava akademskega slikarja Stojana Graufa v Kibli, Maribor (15. 9. 2017) - Link … , Link …

 • Avtorska glasba in izvedba ob slavnostnem odkritju spominske plošče Hermanu Potočniku – Noordungu v organizaciji Umetniškega kabineta Premzl; Poštna ulica, Maribor; izvajalka: Asja Grauf (22.12.2017) - Link ...

 • Vinski pristan in plovba s tradicionalnim čolnom po Dravi, Lent, Maribor (junij 2018) - Link … , Link …

 • Dnevi poezije in vina – Stihi pod steno, Pruh, Svečina (21. 8.2018)

 • Dnevi poezije in vina – Stihi pod stolpom, Lent, Maribor (22. 8.2018) - Link … , Link … , Link …

 • Filmska turneja s protagonistko dokumentarnega filma »Alejandra« (Link … ) v produkciji Združenja Reaktor:

  -        1. 9.2018 – Dokudoc, Maribor

  -        6. 9. 2018– Slovenska kinoteka v okviru festivala Vilenica, Ljubljana

  -        8. 9.2018 – Doberdob, Italija

  -        10. 9. 2018– Trst, Italija

  -        13. 9. 2018-  Tekmovalni program 21. Festivala slovenskega filma

  -        18. 9.2018  - Mariborska knjižnica

 • Izdaja zgoščenke »Djembabe – Meant to be« (23. 12.2018 ) - Link …

 

Poligious Issues

 

Djembabe CD


Plakat Stihi pod steno

 

Luči na reki, 2014

 
 

Luči na reki, 2014; fotografije: Branimir Ritonja


Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki