PETRA KAPŠ (AKA OR POIESIS)


Petra Kapš aka OR Poiesis

Telefon:  041 835 631

Email: kaps.petra@gmail.com

Uradni naslov: Mladinska ulica 2, 2000 Maribor


SpletnA stran

 
http://orpoiesis.blogspot.com

http://orpoiesis.blogspot.com


 

Petra Kapš (aka OR poiesis) je umetnica, piska, kuratorka.

Povezave:
arhiv, fragmenti del in procesov: http://orpoiesis.blogspot.com/
radio aporee maps: http://aporee.org/maps/work/search/?u=779

Svoje delo tke vmes med umetnostjo zvoka, radia, časprostor poezijo, performansom, kritiško refleksijo umetnosti, snovanjem ter organizacijo razstav in dogodkov umetnosti.

Besedo, njen primarni medij, razširja v sonornih sferah časprostor poezije. Razvija performativno prakso terenskega izrekanja in snemanja, raziskuje in udejanja možnosti avtorskega radijskega prostora, posveča se auralnosti uprostorjenega spomina. S prakso poetične arheologije besed srečuje časovne vrtine. V delovno okolje vključuje sodobna tehnološka orodja in potencialnosti sočasne prisotnosti v digitalnem aprostoru. Ob vsem je središčna fizična prisotnost telesa. Njena zvočna dela beležijo samote.

Besedila o umetnosti objavlja v slovenskem in evropskem publicističnem okolju. Kritiške zapise je vrsto let pisala za časnike Večer, Delo, Pogledi, objavlja v reviji Maska, Springerin in drugod. Redno piše za revijo Likovne besede, kataloge, knjige umetnikov in raziskovalno-razstavne projekte. Izdala je knjigo -OR- premene umetnosti, Poetični nastavki korespondence z orakljem (samozaložba in Zavod Celeia, 2010) s prispevki umetnikov na temo oraklja. Koncipirala je OR refleksijo, prakso publiciranja kritiške misli preko elektronske pošte. V znanstvenem magistrskem delu Govori (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru) obravnava poetske, spoznavne, etimološke, ontološke in estetske dimenzije »govorice«, reda in razumevanja skozi prakse orakljev, oratorstva in retorike stare Grčije.

Kurirala in organizirala je številne razstave ter diskurzivne projekte, tako mdr. Continental Brakfast, trienale Ekologija in Umetnost, UGM; neVidni prostori – Koroška cesta, TU – društvo za promocijo in razvoj kulture, Maribor; Labsus (Zavod SCCA-Ljubljana in Galerija Škuc); Curatorial dinner (Moks, Moste, Estonia in Tomar, Portugalska); O - refleksija umetnosti (Kibla); OR - premene umetnosti (Zavod Celeia, Likovni salon Celje); OR refleksija; Umetnost sanjarjenja (Galerija Miklova hiša); Studio 6 (SCCA Ljubljana); festival Vstop prost (DLUC); Norost in ustvarjalnost? (Muzej norosti, Trate).

Je soustanoviteljica TU društva za promocijo in razvoj kulture, sestava Soogledi in Odprtega ateljeja (skupaj z Iztokom Marohom) na Koroški cesti, Maribor.


Petra Kapš (aka OR poiesis) is an artist, curator, writer.

Links:
archive, fragments of works and processes: http://orpoiesis.blogspot.com/
radio aporee maps: http://aporee.org/maps/work/search/?u=779

She waves her work in between sound art, radio, poetry sonor, performance; she engages with critical reflection of art and is curating art exhibition and projects.

Word, her core medium, she extends with sonic spheres of khronos-space poetry – poetry sonor. She develops performative practice of field uttering and recording, is researching possibilities of intimate (field) radio and is concerned with spatial, incarnated aural memory, underlaid with ”time”. Her poetic archeology of words is folding time boreholes. Her working periphery includes digital and acoustic tools, incorporating syntemporal presence through digital spheres. Her sound works are located solitudes.

Writings on art she publishes in slovene and international media. She regularly wrote critical writings on contemporary art for newspapers Večer, Delo, Pogledi, lately she writes for art magazines Art Words, Maska, Springerin, for books and catalogues. She self-published art book -OR- changes of art, Being poetic in correspondence with an oracle (2010) (with artists contributions, based on oracle). Her practice OR reflection mediates critical reflection of art, society, politics (regularly released via e-mail). Her scientific work Wording(s) (Faculty of Art, Maribor University) deals with poetical, etymological, ontological and aesthetic dimensions of »oration«, order, meaning and understanding.

Curated art and discursive projects (selection): Continental Breakfast, trienal of Ecology and Art (UGM); unVisible spaces, Koroška street, TU – asociation for promotion and development of culture, Maribor; Labsus (Zavod SCCA-Ljubljana in Gallery Škuc); Curatorial dinner (Moks, Moste, Estonia, Tomar, Portugal); On reflection of art (Kibla); OR – changes of art (with Zavod Celeia); OR reflection; Art od dreaming (Galery Miklova hiša), Studio 6 (SCCA Ljubljana); Admission free festival (DLUC); Madness and creativity? (Museum of Madness, Trate).

She co-founded association TU, assembly Soogledi and production space Odprti atelje (with Iztok Maroh), Koroška street, Maribor.Silence, searched near the rivers / Tišina, ki jo iščem ob rekah

 

Poetry sonor of river Drava, Maribor, in different seasons and at the same location, of water streams in the forest of Kokedera, Kyoto, cave spring of Studenice and waterfall Skalce, gravel river stream of dry landscape garden Daisen-in, Kyoto, with peacock voices from Pfaueninsel Berlin, suikinkutsu of zen garden Taizoin, Kyoto, with flows of radio reading and Pier Paolo Pasolini at Radio Aporee ... composed through topographic memory of Radio Aporee Maps.

Close to the flows of water hearing folds with rapture. river writing elusively captures voices. work deals with premonition and auditory hallucination and their interlaced substance with memory. 

The piece was composed for exhibition Creativity and Madness? (Ustvarjalnost in norost?) that took place in castle Cmurek, Trate, organized by Museum of Madness, Slovenia, it was played along the yellow colored hallways of the upper (third) floor. 


TEKSTI/TEXTS (IZBOR/SELECTION 2013-15):

(Z)Brana dela. Ob razstavi Alenke Pirman v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, Ljubljana, revija Likovne besede, 101, poletje 2015
Radiofonia Mesta ponoči, revija Likovne besede, 99, poletje 2014
To sem jaz. Vlasta delimar, Likovne besede, 100, zima 2014
Silent Spaces, (slo, ger), Goethe-Institut Ljubljana, 2014
Reči ljubezni, o performativni praksi Željka Opačka, katalog, Celje: Center sodobnih umetnosti
Vse je na svojem mestu, a vmes je nekaj hudo narobe, Likovne besede, 98, zima 2013
Umetnost vsakdanjega / Art of the Everyday – v katalogu: Andreja Džakušič: Srečevanja, Celje: Center sodobnih umetnosti, 2013
Körper im Klang – für radio aporee ::: MariborMaps / Body in the sound, v publikaciji As we speak / Zukünftige Sprachen, Goethe-Institut Ljubljana.
Franc Purg's site-specific projects. Variations on the occupation of space with people (bodies), words, sounds, statutes, sculptures, plants. V: What is that moves us?. Celje: Center for Contemporary Arts : F. Purg.
Lete ali Mnemozina za fu-(turo). OR kot omniprisotna trojnost: poiesis, techne, parrhesia. Strah pred poetičnim, strah pred nerazumljivim. Zbornik Svet umetnosti. Letniki 7-14, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana
Refleksija Blodnih luči Rebecce Horn, Likovne besede, zima 2012
Misli o vodah, sencah in dvojosti – skozi slike Metke Krašovec. Likovne besede, poletje 2012, št. 95
The Event?/Ein Event?, kritična refleksija 29. mednarodnega grafičnega bienala, v: Springerin, Hefte für Gegenwartskunst, Heft 1/12
The Event. Generosity, Violence, Ritual, Emptiness., kritiška analiza 29. mednarodnega grafičnega bienala, v: Art & the Public SphereSEZNAM POSNETIH PROJEKTOV - LIST OF THE RECORDED PROJECTS

 

H20, world listening day,
lyrics of concrete stairs and sea wave waters / novigrad, croatia / aporee WLD2015
http://www.frameworkradio.net/2015/07/522-2015-07-26/

Silence, searched near the rivers / Tišina, ki jo iščem ob rekah, 40'16'', sound piece for exhibition Madness and Creativity?, Museum of Madness, castle Cmurek, Trate
http://orpoiesis.blogspot.com/2015/07/silence-searched-near-rivers-tisina-ki.html

Uho v vrtovih tišin, stranske ulice / Ear in the gardens of silence, side streets, Maribor
url: http://aporee.org/mfm/tracker.php?id=167
on-site sound/radio work; miniature for mobile phone on radio aporee mobile platform: http://aporee.org/mfm/tracker.php?id=167
premijerni performans v Centralni Postaj Maribor in Radio Marš, prenos na Radio Aporee; december 2014
http://orpoiesis.blogspot.com/2015/01/uho-v-vrtovih-tisin-stranske-ulice.html
premier performances at Centralna Postaja Maribor, cycle White noise and live stream to radio Aporee
http://orpoiesis.blogspot.com/2015/01/ear-in-gardens-of-silences-side-streets.html
zvočni performans / sound performance at radioCona:ZimaFM, Pritličje, Ljubljana (februar 2015)
http://orpoiesis.blogspot.com/2015/03/ear-in-gardens-of-silence-side-streets.html

Public reading, one hour reading performance at the same time and several locations, ongoing from 2011 (with Aleksandra Saška Gruden, Franc Purg, Simon Macuh, Zoran Srdić Janežič, Andreja Džakušič, Iva Tratnik, Jasmina Založnik and occasionally others.
http://javna-branja.blogspot.com/

Japanese Gardens and Crossings; Paths and Their Sonic Realities. Tokyo, Kyoto (November 2013, 2014), supported by EU-Japan Fest Japan Committee, Mestna občina Maribor
khrono-prostorska poezija, performans v javnem in radijskem prostoru, digitalni zvočni on-line arhiv, live stream
arhiv: http://aporee.org/maps/projects/gardenscrossingssonority

distant reading, z/with Udo Noll, at radio aporee (digital radio) and senderBerlin (fm)
https://archive.org/details/radio_aporee_log_2015_04_14_21_45_29
https://archive.org/details/radio_aporee_log_2015_01_12_20_46_24

intervencije v radijski eter / eksperimentiranje s prostori intimnega/osebnega in konceptom aprostorskosti digitalnega – z medijem radia (digitalni radio) in osebnimi mobilnimi aparaturami
arhiv zvočnih fragmentov:
https://archive.org/search.php?query=subject%3A%22field%20radio%22&sort=-publicdate

COLaBoree / live stream dogodek / radio aporee in senderberlin.or / fm in on-line / 13. 1. 2015 / 29. - 30. 7. 2014, 20:00 – 6:00
http://senderberlin.org/29-07-20h-30-07-6h-colaboree/

Bič božji, z Andrejem Hrvatinom, at Centralna Postaja Maribor – cycle White noise
http://www.centralnapostaja.si/Default.aspx?ModulID=1001
https://vimeo.com/114346748
http://aporee.org/maps/?loc=24072&m=hybrid

Prepovedano branje / Forbidden reading, 32'47'',
REuseCITY:REuseRADIO / City at Night, radioCona, KC Tobačna 001, radioCona FM 88.8MHz in stream (FM razstava), Ljubljana
http://www.radiocona.si/premiera-lokacijskih-zvocnih-del

paths for poems: http://aporee.org/maps/work/projects.php?project=pathsforpoems

tree crown poem, Meziuchy/Betweentheears, listening seance for headphones, Školská gallery Praga
http://skolska28.cz/page.php?event=684

Silent Spaces, Trieste, with Udo Noll, Radio Aporee, support by Goethe Institut, Ljubljana
http://aporee.org/maps/work/projects.php?project=silentspaces
http://www.goethe.de/ins/si/lju/kul/dus/mus/sl13292028.htm

In ti, kričiš, Tihostopajoči?, performative situation, krono-prostorska pesem, Savinja river-shore, festival Admission Free, Celje

radio aporee ::: maribor maps, with Udo Noll, Patrick McGinley, Ana Pečar, Andrej Hrvatin, part of project As we speak, Goethe Institute Ljubljana, EPK Maribor
http://www.aswespeak.eu/
http://aporee.org/maps/work/projects.php?project=maribor

Lethe or Mnemosyne for the fu-(ture): OR as omnipresent trinity: poiesis, techné, parrhesia - performativno predavanje - (Postgraduate Program in Curating, Institute for Cultural Studies in the Arts, Zurich, University of the Arts) and at SCCA Project room, Metelkova 6, Ljubljana; WORLD OF ART, School for Curators and Critics of Contemporary Art, Season 14
http://www.worldofart.org/current/archives/653
http://www.worldofart.org/aktualno/archives/1777Dogodki pred nami


dogodki za nami