Natalija Šeruga

 

vizualne umetnosti


Status: samostojna ustvarjalka

 

Email: natalijaseruga@yahoo.com

Uradni naslov: Cankarjeva ulica 8, 9252 Radenci


Spletni strani

 
http://www.natalijaseruga.si

http://www.natalijaseruga.si

https://www.facebook.com/natalija.seruga

https://www.facebook.com/natalija.seruga


 

Cinis Cinereum / Pepel pepela /… zaradi novih vzgonov za iskanje, za naprej, za druge stvari. Vsaka zavest naredi novo nezavedno, vsak nov prispevek ustvari nov nič. Med vsem tem pa jaz, ne da bi se ustavila, rinem svoje življenje/slikarstvo naprej. Ideja za sliko je atmosfera, v kateri delujem, občutek, ki ga želim doseči in uloviti v ustvarjenem delu. Kreirati želim drug svet, občutek minulega in starega in zmeraj novega začetka. Vizija prihaja od znotraj in nikoli ne vem, koliko je v resnici okužena z zavednim in nezavednim zaznavanjem zunanjega sveta. Vizija je odprta in nerazločna in se razvija z vsakim naslednjim materialnim posegom v sliki. Notranji koncept je vodilna sila pri vizualnih odločitvah z materialom na sliki. Slikanje je dejavnost, ki zame nima drugega namena, kot strastno odkrivanje novega in seveda Louise.


Cinis Cinereum/ An ash of ashes / … for new enterprises, for moving forward, for other things. Every consciousness creates a new unconscious; every contribution creates a new nothing. And during all of this, without stopping, I am pushing my life/painting forward. The idea for a painting is the atmosphere, inside which I am working; a sensation I am trying to reach and catch in an artwork. I want to create another world, a feeling of the past and old and a fresh beginning again and again. The vision comes from the inside and I never know how much it is really infected by the conscious and unconscious perception of the outside world. The vision is open and blurred and it progresses with each subsequent material intervention into the painting. The inner concept is the driving force behind visual decisions with materials on the painting. To me, painting is an activity with no purpose other than a passionate discovery of new things – and of course, Louise…SEZNAM AKTUALNIH PROJEKTOV ZADNJA 3 LETA

 

2013

Solve Coagula

Kibla, Maribor, Slovenia, 

skupaj z Milanom Golobom: (Nepremagani plamen, vse ostalo je mačji kašel j/ The Undefeated Flame, Everything Else Is a Piece of Cake) 

http://www.kibla.org/dejavnosti/kibela/arhiv/kibela-arhiv/2013/natalija-seruga-in-milan-golob-nepremagani-plamen-vse-ostalo-je-macji-kaselj/

 

2014

Cinis Cinereum

Pavelhaus, Laafeld/Potrna, Austria (with Erika Lässer-Rotter)

http://www.pavelhaus.at/upload/media/programm/20141123_laesser_seruga.pdf

 

2015

Cinis Cinereum (10-∞) 

Galerija Dvorec Rakičan