Featured Izpostavljen

Apofenija 15+

Lutkovno gledališče 2a Vojašniški trg Maribor, Upravna enota Maribor, 2000

Kaj se lahko zgodi, ko gledališče kot živ medij prestavimo z odra v av - ditorij? Apofenija/1 je demo verzija subjekta umetne inteligence, ustvarjena, da uprizarja neuprizorljivo. Apofenija/1 s pomočjo lastne - ga mehanizma vzorčenja generira fraktale svoje interpretacije člo - veškega (ne)smisla, obenem pa je strukturirana kot organizem sa - modejno oživljajočih celic, ki ... Read more

Alma 12+

Mala dvorana

Popotne skice gospodične A. Darka Erdelji po motivih življenja Alme Karlin "Po svetu hočem potovati, uživati in gledati … Kar lepega mi podari, listom tem zaupati …" je zapisala gospodična A. ali Alma Karlin, ena največjih popotnic vseh časov. Na osem let dolgo pot se je odpravila sama, z eriko, pisalnim strojem, in z na ... Read more

Samost 16+

Sodni stolp

Marko Brecelj / Koprodukcija z Zavodom Delak / 50 min Vosek beli, bela koža, mehka roka, ki me boža. Up je šel po vodi in voda je šla v vedra. Marko Brecelj, Duša in jaz (1974) Lutkovna predstava Samost v zasnovi in režiji Marka Čeha uprizarja poezijo Marka Breclja, ki se je v javnosti najpogosteje ... Read more