KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KOMBAJN


Kulturno umetniško društvo Kombajn

Kontaktna oseba: Živa Kleindienst

Telefon: +386 40 852 018, +420 608 168 088

Email: ziva.kleindienst@gmail.com

Sedež organizacije: Gregorčičeva 29a, 2000 Maribor

Delovna enota: GT22, Glavni trg 22, 2000 Maribor


Spletne strani

 
FACEBOOK

FACEBOOK


Društvo Kombajn je združenje aktivno delujočih mladih, izhajajočih iz različnih sfer umetnosti in humanistike. Prostorsko neomejena platforma (ki sicer trenutno deluje v GT22) med seboj na enakovrednem nivoju povezuje domače ter tuje umetnike in teoretike mlajše generacije, predstavlja njihove kreativne dosežke, izpostavlja aktualno problematiko dotičnih področij, katero nagovarja oziroma ji odgovarja z iskanjem in sooblikovanjem novih rešitev. Z raznolikimi pristopi in dejavnostmi, težimo k aktivnemu vključevanju najširše javnosti v različne nivoje in sfere kulturnega/umetniškega ustvarjanja in tako brišemo, še vedno pogosto premočne ločnice med laično javnosti in ustvarjalci na področju kulture ter umetnosti.


Kombajn is not attached to any specific location; instead it functions as a constantly mobile platform. On an equal level it aims to bring together local and international young artists and theoreticians. Additionally its motive is to bring attention to current issues concerning art and culture, ultimately responding by finding and forming solutions. Through applying a wide range of different approaches and activities, Kombajn intends to involve the broader public with active discussions, attempting to eliminate the persistently present division between public and creative individuals.LARRY / Tadej Vaukman, samostojna razstava, kuratorja: Živa Kleindienst in Tadej Vindiš, 27. marec - 4. april 2015, GT22, Glavni trg 22, Maribor