Dva naključna umetniška primera ali na političnem parketu nič novega

Dva naključna umetniška primera ali na političnem parketu nič novega

Leta 1987 skupina mladih umetnikov, domnevno v okvirih nekega povsem specifičnega, zdaj že bojda minulega, političnega sistema, s svojo 'kritično, subverzivno' intervencijo izzove škandal. Škandal izzove medijsko moralno paniko, sproži številne odzive organov tega istega političnega sistema, celotna situacija pa je od takrat naprej v lokalnem, predvsem kulturniškem kontekstu znana kot 'Plakatna afera'.

Uvod v kratko zgodovino nevladniške kulturne produkcije pri nas

Da pisanje ni nikakršna nevtralna, nezainteresirana ali neintencionalna praksa, ki se odvija v nekakšnem vakuumu, je jasno. Če torej pisanje pričenjamo s to osnovo, se 'metodologija začenjanja' vsiljuje kar sama – predpostavlja vsaj grobo rekonstrukcijo, zaris konteksta, v katerega se ob konkretni praksi pisanja umeščamo. Od tod tudi razlog za nekoliko daljši prvi zapis.