MC Pekarna


mc_pekarna.jpg

Kulturno društvo Mladinski center Indijanez

Kontaktna oseba: Ramiz Derlić

Tel: 031 850 500

Email: office@klub-mc.si

Sedež organizacije: Ob železnici 16, 2000 Maribor


Spletne strani

 
http://www.pekarna.net

http://www.pekarna.net

https://www.facebook.com/mc.pekarna

https://www.facebook.com/mc.pekarna

http://www.pekarna.tv

http://www.pekarna.tv

http://www.hieroglifi.net

http://www.hieroglifi.net


Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez sodi med najdejavnejša društva v Mariboru (in širše) na področju kulture in mladine. Imamo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture in na področju mladine. Naše delovanje na področju mladine je usmerjeno predvsem v neformalno izobraževanje mladih, pridobivanje socialnih in drugih kompetenc, v širjenje razumevanja za drugačne (osveščanje), medgeneracijske aktivnosti in aktivnosti sobivanja v mestu, s poudarkom na mladih z manj priložnostmi in socialnim vključevanjem. Delujemo tudi kot prostovoljska organizacija. Mladinski center na področju kulture je uveljavljeno stičišče alternativne kulture (s čitalnico in razstaviščem), ki pomembno dopolnjuje mladinske dejavnosti, s tem pa kulturno podobo mesta. Program kluba je s glasbeno-kulturnimi prireditvami usmerjen alternativno in žanrsko raznoliko, pri čemer še posebej delujemo na področjih, ki so sicer komercialno zapostavljena (krepitev kulturne raznolikosti in podpora mladinske ustvarjalnosti), s prepoznavanjem pomembnosti neodvisnega produkcijskega programa kluba MC, se prepoznava in podpira tudi nematerialni in dolgotrajni učinek alternativne skupnosti in glasbeno-kulturnega ustvarjanja za mesto, predvsem v kontekstu dostopa do glasbeno-kulturnih dobrin, izobraževanja, kritičnega mišljenja ter možnosti ustvarjalnega in osebnega razvoja posameznikov.
Mladostnike vključujemo v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske (vrstniške in medgeneracijske), prostočasne in druge aktivnosti. KD MC IndiJanez beleži več kot 3000 članov.

*INDIJANEZ - Upornik, revolucionar, nasprotnik globalizacije, vsiljevanja navidezne demokracije, karakterni svobodnjak. Streha mu je nebo, zemlja postelja. Prijatelji so vsi, ki nočejo nič slabega. Državna meja je neznan pojem, barva kože pogled v pestrost narave. Dober človek.
 


Cultural Association Youth Centre IndiJanez is active in the fields of youth and culture. We have a formal status of an organizaiton that works in a public interest (culture & youth). Youth activities emphasize informal education, acquiring informal competences and skills, social skills, spreading tolerance and understanding, inter-generational activities and activities designed for the youth with fewer opportunities. We are also an organization working with volunteers. Youth centre is a well-established milleu for alternative culture (with a library/reading area and an exhibition space). Club MC Pekarna host a variety of music events of different (also less commercial) genres and significally complements Maribor's cultural programme.
We have more than 3000 members.


DEJAVNOSTI 

 

FESTIVAL SCENA

FESTIVAL SCENA

Festival Scena


program Posluh

Program Posluh!


občasnik indijanez

občasnik indijanez

ZOMbiewalk


delavnica izdelovanja lesenih izdelkov

Delavnica kvačkanja in pletenja


odstopi sedež

igrarije

časovna kapsula


pasji paradiž

ovekovečimo spomine


Video produkcija

Gondola soočenja - Otroci homoseksualnih parov [Pekarna.Tv]

Eksperiment - Po opravkih z invalidskim vozičkom [Pekarna Tv]


Aktualni dogodki

 

PRETEKLI DOGODKI