GuestRoomMariboR


GuestRoomMaribor

Kontaktna oseba: Lucija Smodiš

Telefon: 041 481 246

 02 300 68 50

Email: infopeka@infopeka.org

Sedež organizacije: Ob železnici 8, 2000 Maribor

Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor

Galerija K18, Koroška cesta 18, 2000 Maribor


SpletnI strani

 
SPLET

SPLET

FACEBOOK

FACEBOOK


Mednarodna umetniška rezidenčna platforma SobaZaGoste/GuestRoomMaribor je bila ustanovljena leta 2011 s strani Pekarne Magdalenske mreže, centralne organizacije za neinstitucionalno, neodvisno in nevladno kulturno produkcijo v Mariboru.

 

Osrednja dejavnost edine rezidenčne platforme, katere primarna dejavnost je osredotočeno na zagotavljanje kontinuirane prisotnosti mednarodne umetniške produkcije v Mariboru, se je do sedaj odvijala v obliki 1-mesečnih rezidenčnih bivanj s strani neodvisne žirije izbranih prijaviteljev na vsako leto razpisanem javnem pozivu. Programsko-vsebinsko je bil izbor prijaviteljev fokusiran na predlagane in izvedene umetniške projekte, ki vzpostavljajo povezave s specifikami mariborskega in slovenskega družbeno-kulturnega ter umetniškega konteksta. Na podlagi tovrstnega programsko-vsebinskega fokusa, se je v procesu izbora neodvisne žirije, kot tudi produkcijskega procesa, v komunikaciji z rezidenčnim umetnikom ter ekipo GRM, privilegiralo in spodbujalo umetniške pristope, ki tvorijo bolj neposredne povezave z mestno skupostjo in mestno krajino, zgodovino mesta, ter lokalnimi neodvisnimi kulturnimi producenti – organizacijami in posamezniki.

 

V 2015 se je dosedanji program nekoliko prilagodil in osredotočil predvsem na hibridne umetniške pristope na prepletu sodobne umetnosti, kuriranja, aktivizma, intervencij v javni prostor, umetniških raziskav, participatorne umetnosti ipd. Zraven objavljenega javnega poziva za umetnike, kuratorje in/ali raziskovalce, pa se je objavilo tudi javni poziv lokalnim neodvisnim kulturnim organizacijam, namenjenemu vzpostavljanju base za trajno sodelovanje in povezovanje, ter nudenju podpore v obliki souporabe prostorskih kapacitet GRM (ateljejski prostori). Hkrati pa javni poziv mednarodnim kulturnim organizacijam, namenjenjenem vzpostavljanju pogojev za kontinuirano deljenje programa med mednarodnimi organizacijami in GRM v obliki recipročne izmenjave lokalnih umetnikov in kuratorjev.

 

International artist-in-residency programme GuestRoomMaribor was established in 2011 by Pekarna Magdalenske mreže (PMM) – central organization for non-institutional and independent cultural production in Maribor, Slovenia. PMM activity is defined by conceptual field of informal culture, subculture, deinstitutionalized culture, contra-culture, independent culture and urban culture, as well as social movements. In the context of contemporary art PMM represent an important generator of non-institutional and independent art practices; it encourages socially engaged art, hybrid and experimental artistic expressions and approaches, supports especially young (local) artists etc.

 

The primary idea of GuestRoomMaribor - the only residency programme in Slovenia’s second largest city - is to prove continuous presence of “foreign” artists in the form of a one month long residence stay. As well as to encourage art production to the large extent characterized by the specificity of local cultural-artistic context. Therefore GuestRoomMaribor by selection process from the very beginning privileges artistic approaches that form more direct connection with the specific social, historical, political, etc. context of Maribor, local independent cultural producers and the wider community of the city (participatory, site-specific art projects, interventions in public space, etc.). Residency programme is namely deeply conditioned by our vision of the point of cultural workers and art production international circulation as well as residency programmes in general. It comes from the assumption that cultural/art production is not only conditioned with socio-political context but has also the potential to influence or intervene into it. That is why particular approaches, for instance local community-based and/or oriented, hybrids between art and research and the like, are preferred or privileged.


Aktualni projekti

 

Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki