015#2 URBANI HACKATHLON MARIBOR – ŽIVA KOROŠKA


 

 

PETEK, 24. 4. 2015 ob 9:00 

Tkalka, Tkalski prehod, Maribor

015#2 URBANI HACKATHLON MARIBOR – ŽIVA KOROŠKA

 


Uradna stran hackathlona

http://www.city-toolbox.net/


KOROŠKA CESTA

Iniciativa Živo Mesto organizira drugi urbani hackathon, ki se bo zgodil 24. in 25. aprila 2015 v Tkalki in na Koroški ulici v Mariboru.

Namen srečanja je spodbujanje skupnostnega oživljanja Koroške ceste v Mariboru. Vabimo vas, da se nam pridružite v dveh dnevih intenzivnega sodelovanja, izmenjave idej in kovanja rešitev za urbane izzive Koroške ceste.


>>> PETEK 24.4., OD 9:00 DO 17:00H

8.30 Registracija + kava
9.00 Uvodni pozdrav, predstavitev problematike in dela v okviru iniciative Živo Mesto – Katja Beck Kos (Društvo Hiša!), dr. Kaja Pogačar (Fakulteta za gradbeništvo), Robert Veselko (Mi:ZA)
10.00 Pogovor 1: PROMETNA SITUACIJA na Koroški cesti - Aleš Klinc (MOM, Sektor za komunalo in promet), dr. Marjan Lep (Fakulteta za gradbeništvo), Samo Medved (Lineal) – moderira dr. Kaja Pogačar
11.00 Kava s prigrizki
11.15 WALKSHOP: tematske delavnice na terenu Koroške ceste – izberite ob prijavi!

A) Zgodovinska in kulturna dediščina: razvoj mesta, arhitektura in dvorišča - raziskovali bomo zgodovinski razvoj in pomen območja, si ogledali skrita dvorišča in spoznavali stanovalce in njihove probleme ob pomoči dr. Jerneje Ferlež in dr. Igorja Sapača.
B) Kulturne organizacije na Koroški cesti – od leta 2012 lahko vzdolž Koroške ceste (od Glavnega trga do tržnice) opažamo vznik številnih prostorov namenjenih kulturni produkciji. Ob pomoči kulturnih aktivistov bomo raziskali nekatere od teh in njihove možnosti.
C) Obrti & kulinarika na Koroški cesti – v najstarejšem delu mesta še lahko najdemo prostore obrti, obenem pa tudi mlajše ponudnike storitev - te pomembne akterje prostora bomo raziskali ob pomoči Domna Kozoleta.
D) Koroška cesta prometni koridor ali prostor za ljudi? – Sprehodili se bomo po Koroški cesti in si ogledali kako deluje javni prostor Koroške ceste, katere so prednosti in pomanjkljivosti. Pomagala nam bosta Andrej Žižek in Robert Gostinčar.
E) Tematski sklop po vaši želji. Predloge zbiramo do 23.4.2015!
13.30 – 14.30 Kosilo
14.30 Pogovor 2 AKTERJI V PROSTORU Kdo lahko oživi Koroško cesto? MOM, civilne inciative, NVO, stanovalci, privatni sektor, univerza? Pogovora se bodo med drugim udeležili predstavniki MOM, Saša Arsenovič (privatni sektor), Domen Kozole (Gramofonoteka) in drugi - moderator Katja Beck Kos
15.15 DELAVNICA – KAKO OŽIVITI KOROŠKO?
V okviru delavnic bo delo potekalo po skupinah, glede na tematske sklope ( A / B / C / D ). Udeleženci bodo skušali poiskati konkretne rešitve na način direktne akcije.
17.30 Kratke predstavitve dela skupin ter vnos v WIKI STRATEGIJO
18.00 Druženje in tržnica idej


>>> SOBOTA 25.4., OD 9:30 DO 15:00H

9.00 Kava in prigrizki
9.30 Pogovor 3: SKUPNOSTNE PRAKSE OŽIVLJANJA PROSTORA:
Angela Cunha (Mestna uprava mesta Averio; Portugalska) – Predstavitev projekta VivaCIDADE iz Aviera (v angleščini), Miodrag Kuč (ZKU Berlin) – Predstavitev projekta oživljanja stare železniške postaje v četrti Moabit v Berlinu
10.30 DELAVNICE ( A / B / C / D )
Nadaljuje se delo skupin iz prejšnjega dne + direktne intervence na terenu.
13.30 PIKNIK


Walkshop Zgodovinska in kulturna dediščina: razvoj mesta, arhitektura in dvorišča - raziskovali bomo zgodovinski razvoj in pomen območja, si ogledali skrita dvorišča in spoznavali stanovalce in njihove probleme ob pomoči dr. Jerneje Ferlež in dr. Igorja Sapača; fotografije: Rafael Kurnik


Walkshop Kulturne organizacije na Koroški cesti – od leta 2012 lahko vzdolž Koroške ceste (od Glavnega trga do tržnice) opažamo vznik številnih prostorov namenjenih kulturni produkciji. Ob pomoči kulturnih aktivistov bomo raziskali nekatere od teh in njihove možnosti; fotografije: Igor Unuk

zemljevid obiskanih točk na walkshopu