HIŠA!


Hiša! Društvo za ljudi in prostore

Kontaktna oseba: Maja Pegan

Telefon: 041 260 895

Email: maja.pegan@gmail.com

Sedež organizacije: Orožnova 7, 2000 Maribor

Delovna enota: Rajzefiber, Gosposka ulica 11, 2000 Maribor


Spletne strani

 
Društvo HIŠa

Društvo HIŠa

Živa dvorišča

Živa dvorišča

Cgu - center grafičnih umetnosti

Cgu - center grafičnih umetnosti

Rajzefiber biro

Rajzefiber biro

Facebook stran živih dvorišč

Facebook stran živih dvorišč

Facebook stran Centra grafičnih umetnosti

Facebook stran Centra grafičnih umetnosti

Facebook profil Rajzefiber biroja

Facebook profil Rajzefiber biroja


HIŠA! je društvo, znotraj katerega smo formalizirali svoje delovanje kulturni ustvarjalci, ki od leta 2010 naprej snujemo in izvajamo program Živa dvorišča Maribora. Gre za ekipo, ki je s svojim širokim poljem delovanja, ter z visoko strokovnostjo dela v Mariboru na mladinskem in kulturnem področju vzpostavila nov modus delovanja, ki temelji na povezovanju in spodbujanju sodelovanj akterjev z vseh področij mladinskega in kulturniškega delovanja s stanovalci mestnega jedra, s ciljem ustvarjanja programa, ki kulturno in socialno poživlja tako ponudbo mesta, posameznike ter mesto nasploh. Društvo Hiša! je nosilec pod-programov:

Živa dvorišča Maribora
Živo mesto
Ulično gledališče Maribor
Rajzefiber biro
Center grafičnih umetnosti

Društvo Hiša! s pomočjo različnih orodij (umetnost, družbene aktivnosti, delavnice, srečanja) povezuje in spodbuja participacijo različnih akterjev (prebivalci, študenti, mentorji, umetniki, obrtniki, trgovine, občine, izobraževalne in kulturne institucije) ter omogoča, da iz teh povezovanj nastanejo visoko kvalitetni rezultati, ki presegajo individualne rezultate udeleženih. Cilj delovanja društva je povezovanje ustvarjalcev, organizacij in lokalne skupnosti, spodbujanje ustvarjalnosti in skozi širok spekter umetnosti spodbujanje kulturnega udejstvovanja vseh segmentov lokalne javnosti. Smo mediatorji, spodbujamo komunikacijo in realizacijo kvalitetnih in kulturno pomembnih socialnih dogodkov. S tem »postavljamo lestev, da lahko pogledamo čez ograje naših vrtičkov«.


House! Society for people and spaces is the main barer of the Living courtyards initiative (sustainable program of ECC Maribor 2012), Living town, Polygon of knowledge (program od EPM Maribor 2013), Printmaking art centre and Rajzefiber office.
In 2012 a team has created a new mode of operations based on integration and cooperation of the private, public and creative sectors, formalizing projects with actors from all areas of youth and culture in the cooperation with the residents of the core city. With their wide field of action and high professionalism of work in Maribor in the field of youth and culture we are creating a year-round program that is culturally and socially invigorating both the cultural offerings of the city, both individuals and the city in general. The society builds and develops the potential of local places and people, as well as carrys out content that complements existing cultural and artistic offerings of the city or creates them.

House! is part of the Actors of Urban Change the Robert Bosch Foundation. It is recognized as an innovative local community initiative (Award InLoCom 2013), we received two Challenge Future Summit 2013 awards in the category of social enterprises and the main prize of Maribor.

The Living courtyards - a year-round program of Community action, which is created and developed in specific semi-public spaces - Maribor backyards.
Living town - a program of revitalization of sleepy streets of the city in co-operation with the local economy, creators, clubs and street theatre.
Rajzefiber office - an alternative tourist offer that is tailored to the individual and accelerates the detection of potentials of the town.
Printmaking art centre – a international locus and workshop for detection, creation and presentation of printmaking art.


živa dvorišča

cgu - center grafičnih umetnosti

živo mesto

Živo mesto

živa dvorišča

Grafična pomlad

cgu - prosti termiini uporabe

Čistilna akcija na koroški 6

RAJZEFIBER BIRO

Rajzefiber biro

Šugla - šola uličnega gledališča