Kulturne prireditve v mestu, v najširšem pomenu te besede.