Center plesa


Kulturno društvo Center plesa

Kontaktna oseba: Ajda Pfifer

Telefon: 040 362 042

Email: center.plesa@gmail.com

Sedež organizacije: Tkalski prehod 7, Maribor

Delovni enoti: 1 - Tkalski prehod 7, Maribor; 2 - Popovičeva 10, Maribor


Spletne strani

 
SPLET

SPLET

FACEBOOK

FACEBOOK

AERIAL YOGA

AERIAL YOGA

PANDORA - ART OF POLE

PANDORA - ART OF POLE

FACEBOOK

FACEBOOK


 

Center plesa Maribor je kulturno društvo v javnem interesu, ustanovljeno leta 2007 z namenom širjenja plesnega znanja in premikanja mej na področju performativnih umetniških praks. Naše vrednote temeljijo na kakovostnem izobraževanju v okviru neformalnih umetniških praks za otroke, mladostnike in polprofesionalne plesalce ter na raziskovanju in iskanju presežkov v plesni produkciji.

Mladim že zelo zgodaj nudimo možnost sodelovanje v plesnih projektih, saj smo prepričani, da imajo premalo priložnosti za realne izkušnje v umetniških poklicih, preden se (ali se ne) odločajo zanje. Vrh našega izobraževanja predstavlja Tovarishia Dance Company, v katero člane izbira umetniški vodja, Marko Urbanek, akademski plesalec, ki je na SEAD-u diplomiral iz baleta, sodobnega plesa in koreografije. 

Od leta 2011 se ukvarjamo z inkluzivnimi umetniškimi praksami, specializirani smo za populacijo gluhih, za katere ustvarjamo redni program Heartbeat Hears the Beat.

 

Center plesa Maribor is a cultural society in the public interest that was established in 2007. It was established to spread dance knowledge and to move the boundaries in the field of performance art genres. Our values base on qualitative education in the context of informal education for children, the youth, and semi-professional dancers as well as in exploration and search for surpluses in dance production. 

The young get the opportunity to cooperate in dance projects very early, because we believe they do not have enough opportunities to gain realistic experience in artistic professions before they (do or do not) decide for one. The peak of our education is Tovarishia Dance Company, members of which are chosen by its leader, Marko Urbanek, who is an academic dancer, who graduated in ballet, modern dance and choreography at SEAD. 

Since 2011 we have been active in the field of inclusive art genres, and have specialized in the population of deaf for whom we run a regular programme Heartbeat Hears the Beat. 

 


PROGRAMSKI SKLOPI CENTRA PLESA
 

Celoletno plesno izobraževanje

Naše poslanstvo je vzgajanje plesalcev z odprtimi očmi in telesi ter ustvarjanje spodbudnega okolja, v katerem imajo mladi umetniki možnost zoreti v osveščene posameznike, ki bodo morda nekoč temeljno prispevali k razvoju sodobne plesne scene. Pri nas pričnejo plesati otroci, stari od 3 let naprej, naš osrednji fokus je sodobna plesna tehnika in balet, ponujamo pa tudi različne street dance stile. Udeleženci celoletnih plesnih delavnic dvakrat letno sodelujejo v celovečerni odrski plesni predstavi ter enkrat letno pri plesnem projektu na prostem.

Yearly dance education 

Our mission is to raise dancers who have open eyes and bodies and to create an encouraging environment in which young artists have the opportunity to mature into individuals who might once contribute to the development of the contemporary dance scene. Our youngest dancers are three years old, our main objective is modern dance technique and ballet but we also offer various street dance styles. Members of yearly dance workshops perform twice a year in our dance performance and once a year in an outdoor dance performance.


Odrska produkcija - Tovarishia Dance Company

TOVARISHIA je slovenska plesna kompanija, ki se posveča fizični in tehnični zahtevnosti sodobnega plesa, hkrati pa hoče in mora sporočati, izzivati, opominjati, spominjati, osvajati in predvsem ne puščati gledalcev hladnih.

Tovarishia je pojem zaupanja, skupnega razvoja in sprejemanja soplesalcev v vsej njihovi norosti. Tovarishio vodijo Tovarishi, ki so za to poklicani.

Umetniški vodja: Marko Urbanek

Plesalci: Maja Arzenšek, Ajda Pfifer, Jure Masten, Ana Germ, Paulina Šušek, Rebeka Hanžel, Tjaša Šramel, Katarina Rijavec, Katarina Barbara Kavčič.

Stage production - Tovarishia Dance Company

Tovarishia is a Slovenian dance company that dedicates to physical and technical difficulties of contemporary dance and at the same time tries to and has to inform, dare, remind, and conquer the audience and most of all not leave the audience indifferent. 

Tovarishia stands for trust, mutual development and embracement of other dancers as crazy as they are. Tovarishia is led by Tovarishi who are well qualified for this task.

Art director: Marko Urbanek

Dancers: Maja Arzenšek, Ajda Pfifer, Jure Masten, Ana Germ, Paulina Šušek, Rebeka Hanžel, Katarina Rijavec, Katarina Barbara Kavčič, Tjaša Šramel, Amy Kennedy.


Rekreativna vadba

Edini v Mariboru izvajamo Aerial Yogo pod vodstvom akademskega plesalca Marka Urbaneka, ki izvaja tudi Power Yogo, za Pilates pa skrbi licencirana vaditeljica Špela Paskolo.

Več o Aerial Yogi na: http://aerialyogamaribor.si/

Recreational exercise

We are the only place in Maribor that offers Aerial Yoga. Aerial yoga is taught by Marko Urbanek who is an academic dancer and also teaches Power Yoga. 

You can also try pilates, which is taught by Špela Paskolo, who has a licensed pilates instructor. 

Find out more about Aerial Yoga on: http://aerialyogamaribor.si/


Inkluzivno delo z gluhimi – Heartbeat Hears the Beat

Programski sklop inkluzivnega dela z gluhimi vodi psihologinja in plesalka Ajda Pfifer, ki se s populacijo ukvarja raziskovalno, in sicer na področju razvojne psihologije, hkrati pa z ekipo ustvarja različne inkluzivne umetniške vsebine.

Plesne delavnice, mednarodne plesne izmenjave, festivali mladih gluhih umetnikov, seminarske delavnice o inkluzivnem delu z gluhimi v kulturi, videospot za gluhe in ostale vsebine si lahko ogledate na FaceBook strani: https://www.facebook.com/pages/Heartbeat-Hears-the-BEAT/321246594620011

Inclusive work with the deaf – Heartbeat Hears the Beat

A psychologist and a dancer, Ajda Pfifer, runs the programme of inclusive work with the deaf. She researches the population of deaf in the field of behavioural psychology, and with a team of dancers she also creates different inclusive art contents. 

Dance workshops, international dance exchanges, festival of young deaf artists, seminars about inclusive work with the deaf in culture, a music video for the deaf and other contents that you can see on Facebook page: https://www.facebook.com/pages/Heartbeat-Hears-the-BEAT/321246594620011


Pandora – Art of pole

Pandora je sekcija Centra plesa, ki se ukvarja s plesom ob drogu, umetniška vodja je Maja Logar. Pole dance oz. ples ob drogu je sodobna oblika umetniškega plesa, pri katerem s pomočjo vertikalnega droga izvajamo različne plesne prvine. 

Z zapeljivimi in mehkobnimi akrobatskimi gibi je zabavna in izvrstna oblika vadbe za oblikovanje telesa. Na nek način je mešanica plesa, fitnesa, joge in gimnastike. 

Več na: http://www.pandora-artofpole.com/

Pandora – Art of pole

Pandora is a part of Center plesa and teaches pole dance. Its artistic leader is Maja Logar. Pole dance is a contemporary genre of artistic dance during which a dancer performs different dancing elements by a vertical pole. 

Seductive and gentle acrobatic moves make pole dance a fun training that gives a splendid opportunity to shape a perfect body.  In a way, it is a mixture of dance, fitness training, yoga, and gymnastics.

Read more about pole dance on: http://www.pandora-artofpole.com/


Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki