PEČAR ANA


Pečar Ana

Tel: 041 364 686

Email: pecarana@gmail.com

Uradni naslov: Ulica Veljka Vlahovića 51


Spletne strani

 
SPLET

SPLET

FACEBOOK

FACEBOOK

V   IMEO

VIMEO


Ana Pečar je video in intermedijska umetnica. Aktivna je kot organizatorica javnih dogodkov, skozi katere komunicira umetniške in družbene tokove. Formalno izobrazbo je pridobila na Corcoran School of Art (Washington, DC, ZDA) in na Pedagoški fakulteti v Mariboru, dodatne veščine pa je pridobia na številnih delavnicah in rezidencah (MacDowell colony, NH, USA; Rondo Studio, Graz, Austria; NAO - Nuovi artisti oggi / New artists today, Milano, Italy; Fundacion Valparaiso, Mojacar, Spain; Hval Kulturstasion, Honefoss, Norway; Bait Makan, Amman, Jordan)

Je soustanoviteljica skupine Soogledi, ki je bila angažirana kot družbeno kritična skupina skozi umetniške intervencije, performase in javne debate. Kot refeleksija na zvočno onesnaževanje je bil v Železarni Ravne izveden performance za glasbila, zbor in železarsko nakovalo. Delo skupine je bilo 2009 predstavljeno v Linzu na Ars electronici. 

Med leti 2006 - 07 je Ana Pečar sodelovala s skupino BBM (=opazovalci upravljalcev strojev), s sedežem v Berlinu v projektu "Tehnologije političnega nadzora".

Od leta 2013 sodeluje z avstrijskim umetnikom Oliverjem Resslerjem. Ustvarjata platforme za osvetlitev nerešenih problemov protagonistov, ki se odpirajo v univerzalna vprašanja. Njuno delo je bilo razstavljeno v ZDA, Italiji, Indiji, Kanadi, Hrvaški, Singapurju in na Nizozemskem. (Halifax public Library, Halifax, NS, Canada; Singapore International Photography Festival, Singapore; The sunken living room, Franklin street works, Stamford, CT, USA; India Art Konsult, New Delhi, India; Democracies, possibilities and impossibilities, Kala- Bhavan, Santiniketan, India; Gallery Apart, Rome, Italy; An ocean of possibilities; Noorderlicht Photo festival, Leeuwarden, Netherlands)

V avtoričinem video delu je družbeni komentar veliko subtilnejši. Njeni videi so vključeni v zbirke Koroškega regionalnega muzeja, Slovenskega video arhiva (DIVA), Evropskega arhiva medijske umetnosti, spletni katalog Earth water catalogue in Galerijo Apart v Rimu.

Ana Pečar je kot video umetnica sodelavala v mnogih performansih. (Nothing moves without mechanical engineers, Tec art tecco, Milano; Digitalna komuna, Cankarjev dom Ljubljana, Dom omladine, Beograd; transmittance, Tobačna 001, Ljubljana)

Gostuje kot video performerka, leta 2006 je zmagala na državnem tekmovanju v procesiranju videa v živo. (K4, Ljubljana)

Ana Pečar je prejemnica štipendije Vlade Avstrijske Štajerske (2012), Leon Levy fundacije (2012), Roberto Cimetta štipendije (2011), Leonardo da Vinci štipendije (2010) ter delovne štipendije Ministrstva za kulturo Slovenije (2012).

Specifično na intermedijskem področju je v zadnjih dveh letih razstavljala še v naslednjih razstaviščih: 2013 Dictionary of desire, Kunstgarten, Graz, Austria; 2012 White etude_black surface, G69 Gallery, Graz, Austria; 2012 Guilt and socially constructed realities, Delavski dom Trbovlje; 2012 Murmuring streams, Maribor-Evropska prestolnica kulture 2012, Maribor; 2014 Kačja glava, Mundus vadit retro, Kibla portal, Maribor; 2012 Radio Aporee ::: Maribor Maps, Goethe-Institut, Maribor - Evropska prestolnica kulture 2012, Kibla, Maribor; 2012 Partitura za tri vode, Cronosfera, Visions from the future, Cavatore, Italy; 2012 Unwritten letters, Narave 9, Bežigrajska Galerija, Ljubljana;


Ana Pečar is video and intermedia artist. She achieved formal education on Corcoran School of art and University of Maribor and gained additional skills on numerous workshops and residencies. Her work was exhibited through the US, Europe and Asia, most notably at Ars Electronica Linz, NAO - Nuovi autori oggi / New artist today Milano, Singapore International Photography Festival, India Art Consult New Delhi, Gallery Apart Rome, Franklin Street works Stamford CT...

She initiated Coexamination group that was engaged in social criticism through artistic performances, public interventions and open debates. Reflecting on noise pollution, a performance was held in a steel factory where the anvil was used as a main rhythmical instrument. The group's work was presented at Ars electronica in Linz. Through 2006-07 Ana Pečar collaborated with Berlin based group BBM (=observers of operators of machines) in the project »technologies of political control«. From 2013 onwards she cooperates with Oliver Ressler. They create platforms for exposing unsolved questions of protagonists that open into universal issues. Their work was exhibited in US, Italy, India, Canada and Croatia. 

In her video work the social commentary is much more subtle and intertwines with mythologies and composed artistic spaces and imagined symbolism. Pečar's videos are part of Carinthian regional museum collection, Slovene video archive (DIVA station), European Archives of Media Art, and online Earth water catalogue (an artistic initiative to raise awareness, understanding and appreciation of water, initiated by Uwe Laysiepen – Ulay).

Ana Pecar was admitted to a three-year project (2010-2011) in Milano – NAO (=New authors today), aimed at supporting young talented artists in the process of creating multimedia works. An intermedia performance, derived from the program was presented at Tec art tecco performing festival in Milano and International computer festival in Maribor. She created a piece for a dancer and technology “Digital commune” performed in Ljubljana, Belgrade and Skopje and participated in a three hour long performance online and live with Slovene’s topmost artists from diverse creative fields “trasmittance#2”.

As a live video performer Pečar appeared on many local and international venues and won the national competition in vj-ing in 2006.

She regularly publishes art and creativity related articles and (video) interviews.

Ana Pečar received Government of Styria Stipend, Leon Levy foundation grant, Roberto Cimetta grant, Leonardo da Vinci grant and a full year stipend (2012) from the Ministry of Culture of Slovenia.