ALPHAVAWE


Kulturno izobraževalno društvo Alphawave

Kontaktna oseba: Marko Lük

Telefon: 041 555 554

Email: info@alphawave.si

Sedež organizacije: Borova vas 22, 2000 Maribor

Delovna enota: Alphawave, Tržaška cesta 23, 2000 Maribor


Spletne strani

 
SPLET

SPLET

FACEBOOK

FACEBOOK


KID Alphawave je neprofitno in nekomercialno društvo, ki deluje na področju glasbe, videa, novih medijev in literature. Predvsem se osredoča na dvig kulturne vrednosti elektronske glasbe in sicer z organizacijo elektronskih glasbenih dogodkov, glasbeno produkcijo, izobraževanjem in omogočanjem mladim, da svojo kreativnost sprostijo v multimedijskem centru na Tržaški cesti.
S tehnično, organizacijsko in izvedbeno pomočjo nudimo podporo tudi številnim sorodnim društvom in organizatorjem v Mariboru in širši okolici.

Cilji društva so:
- dvig kulturne vrednosti plesne elektronske glasbe,
- dvig nivoja izobraženosti na področju (elektronske) glasbe,
- dvig kvalitete glasbene scene v regiji in okolici,
- dvig razpoznavnosti slovenskih izvajalcev v svetu,
- vzpostavitev mreže izvajalcev in producentov elektronske glasbe,
- izobraževanje nove generacije elektronskih glasbenikov


Latest tracks

 

LxS, a soldier of the slovenian new wave techno army presents his track Farida at Alphawave Records. His dedication to a harder sound is shown with extreme energy on this track. The uplifting transition that intensifies the track is combined with a low pitched vocal. The two features create a contrast that leads to a stomping ride throughout this masterpiece. Alexander Madness strikes with a deeper sounding version with vocal cuts that make a track funkier. With its dynamic rhythmic elements, this one has the best potential to rock most various dance floors out there. The most playful version for sure is Maximus Bellini’s remix. The baseline in the transition and the stabs joining somewhere in the middle are creating a scent of the old school techno but other elements fill the track to a perfect harmony of modern techno sound that the crowds everywhere will surely find enjoyable.