AKTIVIRAJ SE


Aktiviraj_se_1.jpeg

AKTIVIRAJ SE

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja, socialno podjetje

Status: NVO

Uradni zakoniti zastopnik: Jasna Beršnjak

Kontaktna oseba: Polona Červek

Telefon: 041 866 480

Email: polona.aktivirajse@gmail.com

Sedež organizacije: Pušnikova 11, Maribor

Delovna enota: Partizanska cesta 12, 2000 Maribor

Delovna enota 2: Gosposka 29, 2000 Maribor


Spletne strani

 
SPLET

SPLET

FACEBOOK

FACEBOOK


 

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, so. p. je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Z našimi delovanjem in programi prispevamo k aktivaciji "posameznika", krepitvi in razvijanju idej civilnih iniciativ, razvijanju prostovoljstva ter promociji socialnega podjetništva. Izvajamo programe neformalnega izobraževanje in medgeneracijskih druženj. Pridobili smo status delovanja društva v javnem interesu Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju zaposlovanja (2014). Glavna programa društva sta Središče ponovne uporabe Ropotarnica in Smetka, upcycling & fair trade shop v okviru katerih zbiramo, predelujemo in obnavljamo rabljene prebmete ter jih ponudimo v ponovno uporabo. Ukvarjamo se tudi z opremljanjem notranjih prostorov z recikliranimi materiali. V bližini mariborske mestne tržnice urejamo skupnostni urbani vrt.


Aktiviraj_se_2.jpg

SMETKA, Upcycling & FAIR trade shop

 

Na Gosposki 29 v Mariboru je pod okriljem društva Aktiviraj se, so.p. v mesecu juniju začel delovati nov socialno podjetniški projekt Smetka. Trgovinica, kjer so si roke podale pravična trgovina- fair trade, Središče ponovne uporabe Ropotarnica, Zadruga BikeLab, Koperativa Dame, drustvo Terne Roma (RM Fashion) idr.

V trgovini tako prodajajo izbrane rabljene predmete, produkte drugih mariborskih socialnih podjetij, izdelke pravične trgovine in lastne reciklirane izdelke blagovne znamke 100%R.

Naš moto je: Družbeno odgovorno nakupovanje ali Nakupovanje z družbenim učinkom!